Vloni byly ceny o 29 % vyšší než v roce 2003

VYDÁNÍ: 02/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Průměrná míra inflace činila v loňském roce pouze 0,4 %. Byla dokonce o jeden procentní bod menší než v roce 2013. Rok 2014 se navíc zapsal do novodobé historie statistiky jako rok s nejmenší mírou inflace za posledních jedenáct let.

Vývoj inflace v roce 2014 ovlivnil měsíc leden. Spotřebitelské ceny v něm meziměsíčně vzrostly pouze o 0,1 %, což byl nejmenší lednový přírůstek spotřebitelských cen od roku 1993. Tato skutečnost vedla ke zpomalení meziročního růstu cen v lednu 2014 na 0,2 % z hodnoty 1,4 % v prosinci 2013.
Z vývoje meziročních přírůstků cen v posledních jedenácti letech lze zjistit, že v roce 2014 byly ceny v úhrnu o 29,0 % vyšší než v roce 2003. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 % a ceny služeb o 0,8 %. Obě skupiny měly od roku 2011 obdobný trend vývoje s tím, že ceny zboží jako celek v posledních dvou letech stagnovaly, zatímco ceny služeb mírně rostly.

Průměrná roční míra inflace v období 2003–2014 (v %, předchozí rok = 100)

Na zpomalení růstu cen v roce 2014 se výrazně podílel pokles cen v oddílech bydlení, voda, energie, paliva (dále jen bydlení) a zdraví v důsledku poklesu cen energií a zrušení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici. U většiny ostatních oddílů spotřebního koše došlo v různé míře ke zpomalení cenového růstu. Nízké hodnoty meziročního růstu cen se držely celé první pololetí. Ve druhém pololetí, s výjimkou prosince, nastalo mírné zrychlení.

Vývoj indexů spotřebitelských cen zboží a služeb v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj indexů spotřebitelských cen zboží a služeb v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Indexy spotřebitelských cen v období 2012–2014 (předchozí rok = 100)

Ceny elektřiny a plynu klesly

Zpomalení meziročního růstu cen v roce 2014 ovlivnil významně pokles cen elektřiny a plynu. Ceny ve skupině bydlení, které byly v minulých letech tahounem inflace, vloni meziročně klesly a působily protiinflačně.
Ceny elektřiny byly nižší po celý rok zhruba o 10 %. V průměru za rok 2014 to bylo přesně o 10,3 %.
Ceny zemního plynu klesly celoročně o 2,6 %, z toho v prvním pololetí o 7,2 %. Od července tento pokles přešel v růst o 2,4 % v důsledku ukončení platnosti slev z července 2013.
Ceny čistého nájemného vzrostly o 1,0 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,5 %. Snižující se vliv cen energií vyjadřuje celkový index spotřebitelských cen bez bydlení. V roce 2014 vzrostly spotřebitelské ceny celkem o 0,4 %, při vyloučení položek bydlení o 1,0 %.

Vývoj indexů spotřebitelských cen v oddíle bydlení v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj indexů spotřebitelských cen v oddíle bydlení v období 2007–2014  (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Co ještě v České republice zlevnilo

V oddíle zdraví došlo od ledna 2014 ke zrušení regulačních poplatků za pobyt v nemocnici. Tato skutečnost způsobila pokles cen v oddíle zdraví, který se postupně v průběhu roku snižoval zejména vlivem zvýšení cen léků a jejich doplatků v průměru o 2,2 %, zdravotnických výrobků o 3,8 % a ambulantní stomatologické péče o 5,0 %.
Na snižování cenové hladiny působily i ceny v oddíle pošty a telekomunikace. Ceny telefonických a telefaxových služeb klesly o 5,1 %. Naopak ceny poštovních služeb byly vyšší o 11,1 %.
Mírně nižší než v roce 2013 byly v roce 2014 také ceny řady výrobků v oblasti bytového vybavení a zařízení domácnosti. Jednalo se zejména o chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, vysavače, varné konvice, mixéry apod. V průměru klesly ceny těchto výrobků o 2,6 %. Pokračoval pokles cen elektronického zboží (televizorů, rozhlasových přijímačů, radiomagnetofonů, přehrávačů, fotoaparátů, notebooků apod.) v průměru o 7,4 %.

Vývoj indexů spotřebitelských cen telefonických služeb v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj indexů spotřebitelských cen telefonických služeb v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj cen vybraných druhů potravin, 2007–2014

Vývoj cen vybraných druhů potravin, 2007–2014

Ceny potravin stále rostl

Ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly v roce 2014 o 2,0 % (v roce 2013 o 4,9 %), z toho ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,4 %, masa o 2,5 %, ryb o 2,2 %, ovoce o 0,5 %.
Ceny mléka se zvýšily o 8,6 %, sýrů o 7,3 %, jogurtů o 12,6 %, másla o 5,8 %.
Ceny zeleniny byly nižší o 3,7 % v důsledku poklesu cen brambor o 23,3 %. Ceny cukru klesly o 6,9 % a nealkoholických nápojů o 1,0 %.
Vývoj cen potravin a jejich hlavních komodit má dlouhodobě rostoucí tendenci, která se v posledních letech zmírňuje.
Indexy spotřebitelských cen v celém oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivňují významně ceny ovoce a zeleniny, které podléhají v průběhu roku sezónním výkyvům. Zatímco v únoru 2014 činila například průměrná cena melounu 52,14 Kč/kg, v srpnu už byla jen 9,03 Kč/kg. Podobný vývoj byl u cen rajských jablek: v lednu loňského roku stál jeden kilogram 50,59 Kč a v srpnu 22,60 Kč.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen v Evropské unii

Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou počítány v členských zemích EU podle jednotné metodiky. Snahou je vytvořit srovnatelné indexy spotřebitelských cen, aby bylo možné porovnávat trendy inflace členských států. Mnoho technických aspektů výpočtu HICP se používá i v národních indexech. V ČR se HICP počítá od ledna 2001.
V roce 2014 byl přírůstek HICP v ČR 0,4 % a v Evropské unii 0,6 %. Nejvíce vzrostly ceny v Rakousku a ve Velké Británii (shodně o 1,5 %). Naopak největší pokles cen nastal v Bulharsku (–1,6 %). Na Slovensku byl přírůstek 0,1 % a v Německu 0,8 %.

V září 2014 zaznamenaly krátkodobý výkyv ceny citronů, které vyskočily až na 85,89 Kč/kg z důvodu neúrody v Jižní Americe.
V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny lihovin o 1,2 %, vína o 3,4 %, piva o 0,9 % a ceny tabákových výrobků (i vlivem zvýšení spotřební daně od ledna 2014) o 3,6 %.
Kladný vliv na růst inflace v roce 2014 měly ceny v oddíle odívání a obuv hlavně vlivem cen bot, které zdražily o 6,8 %, z toho ceny dámské obuvi o 8,4 %. Ceny oděvů se zvýšily o 1,8 %.

Vývoj indexů spotřebitelských cen potravin v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj indexů spotřebitelských cen potravin v období 2007–2014  (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Průměrná cena benzinu Natural95 byla v prosinci 2014 nejnižší od února 2011

Meziroční vývoj spotřebitelských cen pohonných hmot v oddíle doprava  dlouhodobě koresponduje s cenami průmyslových výrobců a dovozními cenami ropných výrobků.
Ceny pohonných hmot vzrostly v roce 2014 proti roku 2013 pouze o 0,1 %, což ovlivnil jejich významný pokles na konci roku.
V prosinci se snížily ceny pohonných hmot meziročně o 6,0 %. Průměrná cena benzinu Natural95 ve výši 33,93 Kč/l byla v tomto měsíci nejnižší od února 2011. Průměrná cena motorové nafty činila 34,41 Kč/l a byla nejnižší od září 2011.
Ceny nových automobilů vzrostly v roce 2014 proti roku 2013 celkem o 3,4 % a ceny dopravních služeb o 1,7 %.

Vývoj cenových indexů ropných produktů v období 2012–2014 (v %, stejné období předchozího roku = 100)

Vývoj cenových indexů ropných produktů v období 2012–2014  (v %, stejné období předchozího roku = 100)

Autor: , oddělení statistiky spotřebitelských cen
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Inflace ve státech Evropské unie letos vzrostla

Inflace ve státech Evropské unie letos vzrostla

Spotřebitelské ceny se ve všech členských zemích Evropské unie v dubnu zvýšily. Nejvíce vzrostly v pobaltských zemích, nejméně v Rumunsku, Irsku a na Slovensku.

Ceny v ČR jsou stále nízké

Ceny v ČR jsou stále nízké

V porovnání s průměrem Unie je život v Česku levnější o dvě pětiny.

Inflace se snížila

Inflace se snížila

Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice ve 3. čtvrtletí letošního roku zpomalil. Přispěl k tomu i pokles světových cen ropy během léta.

Cena mléka padá dolů

Cena mléka padá dolů

Klesající trend ve výrobních cenách kravského mléka v posledních 16 měsících je ovlivněn nadbytkem mléka na trhu. Důvodem byly zejména zákazy dovozů mléka do Ruska a od dubna 2015 také zrušení mléčných kvót.

Inflace. Jak a proč se v Česku počítá

Inflace. Jak a proč se v Česku počítá

Na první pohled to vypadá jednoduše. Tazatelky z ČSÚ navštíví obchod či provozovnu služeb, kde zjistí, za kolik se určité zboží či služba nabízí. Informace odešlou cenovým statistikům. Ti je zpracují a vypočítají z nich jedno číslo – inflaci. ČSÚ ji zveřejňuje každý 9. den v měsíci.

Ostře sledovaný index

Ostře sledovaný index

Vývoj spotřebitelských cen patří mezi nejsledovanější makroekonomické ukazatele. Obecně se ztotožňuje s mírou inflace. Přesněji řečeno, pokrývá jen část cenového vývoje v ekonomice, byť velmi významnou.

Co nás ochránilo před zdražováním? Kurz koruny

Co nás ochránilo před zdražováním? Kurz koruny

Vývoj české inflace se v porovnání s Evropskou unií v letech 2000–2014 téměř neliší. Od roku 2000 se průměrná cenová hladina v Unii zvýšila o 36,7 %, v Česku o 35,1 %.

Meziroční a průměrná roční míra inflace

Meziroční a průměrná roční míra inflace

Rostou ceny, anebo naopak klesají? A o kolik? Otázky, na které nemusí být snadné odpovědět. Každý z nás si však může udělat vlastní průzkum cen.

Peníze jsou levné

Peníze jsou levné

Ještě nikdy si banky zemí eurozóny nepůjčovaly na peněžním trhu levněji než nyní.

Co ovlivnilo inflaci? Poplatky a energie

Co ovlivnilo inflaci? Poplatky a energie

Meziroční inflace v České republice měla v jednotlivých měsících roku 2013 klesající tendenci. Tento trend začátkem roku 2014 ještě zesílil, když v lednu došlo k tak výraznému snížení cenové hladiny, že se inflace přiblížila nule.