Zápas o živočišnou výrobu pokračuje

VYDÁNÍ: 03/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Lednová čísla Českého statistického úřadu o meziročním poklesu cen v živočišné výrobě (o 9,7 %, z toho mléka o 16,3 %, vajec o 8,1 %, jatečných prasat o 7 % a drůbeže o 2,7 %) veřejnosti signalizují, že zápas o další vývoj v živočišné výrobě bude v České republice pokračovat.

Lednová čísla Českého statistického úřadu o meziročním poklesu cen v živočišné výrobě (o 9,7 %, z toho mléka o 16,3 %, vajec o 8,1 %, jatečných prasat o 7 % a drůbeže o 2,7 %) veřejnosti signalizují, že zápas o další vývoj v živočišné výrobě bude v České republice pokračovat. K tomu je zapotřebí ještě připomenout, že v minulém období dvaceti pěti let u nás došlo k významnému poklesu produkce živočišné výroby – téměř o polovinu, a to v přímé návaznosti na poklesy stavů skotu a prasat, které přesáhly 60 %.
V polemice o živočišné výrobě v České republice je řada těch, kteří bojují za udržení či lépe mírné rozšíření  živočišné výroby. K podpoře tohoto stanoviska uvádějí zejména následující důvody:
1. Živočišná výroba je výrazným zaměstnavatelem na celostátní a především regionální úrovni. Rozšíření živočišné výroby přispěje ke snížení nezaměstnanosti.
2. Rozsah živočišné výroby významně ovlivňuje míru soběstačnosti v produkci živočišných výrobků a má výrazný bezpečnostní význam. V současné době má Česká republika velmi nízkou míru soběstačnosti ve výrobě vepřového masa, činí okolo 50 %.
3. Využití vlastních zdrojů (především krmiv) je pro živočišnou výrobu klíčové, a to zejména omezením rozsáhlého vývozu obilovin a jejich použitím přímo ve vlastní výrobě.
4. Živočišná výroba zřetelně ovlivňuje zaměstnanost v navazujících odvětvích potravinářského průmyslu, zejména v mlékárnách a masokombinátech.
5. Doplňkové ekologické a obranné efekty vyššího rozsahu živočišné výroby pak spočívají v produkci hnojiv (chlévské mrvy) pro humusotvorný proces zlepšování vlastnosti půdy. Tento fakt pak rovněž podpoří zařazení vyššího podílu krmných plodin, jakými jsou jetel nebo vojtěška, v osevních postupech.
6. Důležité je také zdůraznit, že v potravinové bilanci (státní hmotné rezervy) představuje zejména skot tzv. „živé konzervy“.
Z výše uvedených argumentů vyplývá, že je potřebné zabránit dalšímu poklesu živočišné výroby v České republice a naopak hledat cesty k jejímu posílení.

Autor: , sekce produkčních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

I letos se v Kraji Vysočina chová nejvíce skotu

ilustrativní obrázek

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2017 byly stavy skotu v rámci celé České republiky navýšeny meziročně o 0,4 %. Počty zvířat v chovech vzrostly ve většině krajů.