Neziskové instituce v makroekonomice

VYDÁNÍ: 03/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Neziskové instituce hrají v chodu společnosti významnou roli, kterou ovšem statistika národních účtů ne plně doceňuje. Důvody jsou především metodické.

Neziskové instituce hrají v chodu společnosti významnou roli, kterou ovšem statistika národních účtů ne plně doceňuje. Důvody jsou především metodické. Metodika nezahrnuje do produkce, a tím i do přidané hodnoty, výsledky dobrovolnické práce. V ukazatelích výroby chybí práce v oblasti sociálních služeb, životního prostředí, péče o děti a práce vykonané v odborných asociacích či profesních organizacích, která je vykonávána dobrovolně, tedy není placena.
Naštěstí statistika nabízí i další údaje, které standardní konvenční přístupy překonávají, a způsoby měření a povahu výsledných dat více přizpůsobuje specifikám daných institucí. Těmito produkty jsou zejména tzv. satelitní účty, které makroekonomické údaje národních účtů představují a doplňují o další důležité informace. Stejně tak je tomu i v případě neziskových institucí. Již od roku 2007 ČSÚ nabízí uživatelům údaje Satelitního účtu neziskových institucí (SÚNI). Dostupná časová řada v současnosti zahrnuje již desetiletou periodu od roku 2005 do roku 2014.
A v čem je tedy hlavní přidaná hodnota SÚNI? Významným příspěvkem je nejen úplnost pokrytí neziskových institucí, které jsou jinak zařazeny hned v několika ekonomických sektorech, ale zejména právě ocenění práce dobrovolníků. Je to důležité, neboť z ekonomického pohledu je práce dobrovolníků významným vstupem do činnosti neziskových institucí. Absence pozorovatelné platby za práci vytváří přirozený problém s oceněním. Druhým podstatným prvkem SÚNI je ucelenost obrazu o neziskových institucích. Nicméně je třeba přiznat, že počet skutečně aktivních neziskových institucí je nejistý, a to vzhledem k menší dostupnosti informací o ukončení jejich činnosti. V SÚNI lze také sledovat zdroje financování činnosti všech neziskových institucí, rozsah zapojení do peněžního a naturálního rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti, finanční situaci neziskových institucí a mnoho dalších aspektů souvisejících s jejich aktivitami .

Autor: , ředitel odboru vládních a finančních účtů
Z webu ČSÚ doporučujeme: Satelitní účet neziskových institucí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Vývoj počtu neziskových institucí

Vývoj počtu neziskových institucí

I když údaje za neziskové instituce v satelitním účtu za roky 2015 a 2016 nemá ještě ČSÚ k dispozici, z registru ekonomických subjektů je patrný vývoj počtu založených a zrušených neziskových institucí v letech 2006–2016. Je zde vidět, jak se projevila transformace na počtu nově vzniklých subjektů

Dobrovolníci v Česku

Dobrovolníci v Česku

Na každého Čecha ve věku 15–60 let připadalo v roce 2014 průměrně 7,2 hodiny
za rok dobrovolnické práce. Skuteční dobrovolníci však odpracovali 49,6 hodin za rok.

Církev dostává nejvíce

Církev dostává nejvíce

Dary od domácností, firem i z veřejných zdrojů používají neziskové instituce na financování svého provozu. Pokud do tohoto balíčku započteme i přijaté členské příspěvky, pak nejvíce příspěvků na provoz dostávají církevní instituce.

Význam neziskových institucí v ČR roste

Význam neziskových institucí v ČR roste

V roce 2014 bylo v ČR registrováno 129 061 neziskových institucí, což bylo o 1,35 % více než v roce 2013. Jejich podíl na HDP od roku 2005 vzrostl, a to z 1,45 na 1,74 % v roce 2014. Pracovalo v nich přes 107 tis. zaměstnanců.

Dobrovolnictví se denně věnuje 7 % Kanaďanů

Dobrovolnictví se denně věnuje 7 % Kanaďanů

Podle posledního výběrového šetření kanadského statistického úřadu odpracují v průměru Kanaďané bez nároku na odměnu 154 hodin za rok. To v celkovém součtu znamená, že vykonají práci jednoho milionu osob pracujících na plný úvazek.

Téměř dvě třetiny neziskovek tvoří sdružení

Téměř dvě třetiny neziskovek tvoří sdružení

Přestože převážná část neziskových institucí nemá zaměstnance a práci v nich vykonávají dobrovolníci, podílejí se i ony na tvorbě hrubé přidané hodnoty. Potvrzují to data ze Satelitního účtu neziskových institucí.