Nízká minimální mzda

VYDÁNÍ: 03/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ve srovnání s Lucemburskem, které má nejvyšší minimální mzdu v Evropské unii, je česká pětinová. Ve Skandinávii se výše minimálních mezd nestanovuje.

Minimální mzda je celkem standardním prostředkem sociální politiky. Měsíční minimální mzda v České republice v posledních letech roste, ale i po lednovém zvýšení na 407 eur zůstává devátá nejnižší v Evropě. Ve srovnání s Lucemburskem, které má nejvyšší minimální mzdu v Evropské unii, a to 1 999 eur, je ta česká pětinová.
Prosté srovnání výše minimální mzdy ale zanedbává podstatný rozdíl v cenových hladinách jednotlivých zemí. Proto se používá vyjádření v paritě kupní síly (PPP). Výše minimální mzdy v České republice podle PPP činí 644. Pořadí zemí se příliš nezměnilo, zmírnil se však rozdíl mezi východem a západem Evropy. ČR stále zůstává na 9. příčce a výše zmíněné Lucembursko zůstává v žebříčku stále na prvním místě, i když se původní hodnota výrazně snížila (1 659). Minimální mzda na Slovensku podle PPP je 658, v Polsku dokonce 881. Minimální mzda v Německu činí 1 498 eur, a je tak pátá nejvyšší v Evropě. Z hlediska parity kupní síly se však náš soused posouvá až na druhou příčku.
Ve srovnání chybí skandinávské země, které nemají zákonem předepsanou minimální mzdu i přesto, že jsou jinak známé poměrně štědrou sociální politikou. Na jejich pracovním trhu mají významnou úlohu a velkou vyjednávací sílu odbory, které provádí kolektivní vyjednávání přímo se zaměstnavateli. V severských zemích tak neexistuje sjednocená sazba minimální mzdy – minimální příjem se liší podle odvětví.

Měsíční minimální mzda ve vybraných zemích EU28 v paritě kupní síly

Měsíční minimální mzda ve vybraných zemích EU28 v paritě kupní síly

 

Autor: , oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské

Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské

Podíl zaměstnanců, kteří vydělávají méně než dvě třetiny mediánové mzdy, je v ČR vyšší, než tvoří celoevropský průměr. Také odstup manažerských platů od průměru je nadstandardní. Decilovým poměrem se pak ČR dostává až za Francii či Itálii.

Kolik vydělávají zaměstnanecké elity?

Kolik vydělávají zaměstnanecké elity?

Jen málo lidí by nechtělo brát plat manažera. Zní to pěkně, v realitě to ale mohou být částky velmi různorodé. Právě tak jako u specialistů.

2015: Mnoho pozitiv a sociální jistoty

2015: Mnoho pozitiv a sociální jistoty

Na konci loňského roku dosáhla zaměstnanost rekordu. Míra nezaměstnanosti poklesla na úroveň nejnižších hodnot v roce 2008.

Přichází éra růstu mezd?

Přichází éra růstu mezd?

Vývoj na českém trhu práce lze v poslední době popisovat snad jen superlativy. Podle výsledků šetření v domácnostech vzrostla celková zaměstnanost nad magickou hranici 5 mil. osob a míra zaměstnanosti 15–64letých ve výši 70,5 % dosáhla nejvyšší úrovně v historii České republiky.

HDP na obyvatele v PPS

HDP na obyvatele v PPS

Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v paritě kupní síly (PPS) je jedním ze základních ukazatelů ekonomické úrovně při mezinárodních srovnáních. Hodnota ve vztahu k průměru EU je klíčovým kritériem pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Proč se používá parita kupní síly, co znamená a proč ji nestačí vyjadřovat v korunách nebo v eurech? Na to vám odpovíme v naší nové rubrice.

Vývoj mezd a platů v období krize

Vývoj mezd a platů v období krize

Více než čtyři pětiny ekonomicky aktivní populace v Česku se účastní trhu práce jako zaměstnanci. Přestože loňský rok přinesl o vývoji ekonomiky i trhu práce dobré zprávy, reálné mzdy a platy nedosáhly úrovně roku 2008.

Z východoevropských ekonomik je ČR nejdražší

Z východoevropských ekonomik je ČR nejdražší

Průměrné náklady na pracovní sílu za jednu odpracovanou hodinu byly v EU 24,2 eur, v ČR 10 eur. V nejdražším finančním sektoru činil evropský průměr 41,2 eur, zatímco v pohostinství a ubytování dosáhl pouze 14,4 eur. Ještě větší rozdíly najdeme ve výsledcích posledního celoevropského šetření nákladů práce v třídění podle zemí a oblastí.

Od roku 2000 se průměrná mzda téměř zdvojnásobila

Od roku 2000 se průměrná mzda téměř zdvojnásobila

V roce 1937 činila průměrná měsíční mzda 764 Kč, v roce 1955 pak 1 192 Kčs a o patnáct let později, v roce 1970, už 1 915 Kčs. Nejvíce stoupala v letech 1992 a 1993 kvůli růstu spotřebitelských cen. Od roku 2000 do roku 2014 se průměrná mzda zvýšila o 94,3 %, z 13 219 Kč na 25 686 Kč.

Podniky si více konkurují při hledání zaměstnanců

Podniky si více konkurují při hledání zaměstnanců

Ekonomické oživení se projevuje nárůstem počtu volných pracovních míst, klesající nezaměstnaností a zrychlujícími mzdami. Do budoucna však může být ohroženo geopolitickou nestabilitou a ekonomickým útlumem u západních partnerů.