Program současného „tria“ o evropské statistice

VYDÁNÍ: 03/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Koncem roku 2015 schválila Rada Evropské unie text společného programu tří po sobě jdoucích předsednictví v Radě EU, států Nizozemska, Slovenska a Malty, tzv. tria.

Program současného tria předsednictví v oblasti statistiky pro období od ledna 2016 do června 2017 je zaměřen na aktivity směřující k poskytování relevantní a kvalitní evropské statistiky, k implementaci Vize 2020 a dále na iniciativy vedoucí k modernizaci a posílení Evropského statistického systému. Velkou pozornost věnuje posílení důvěry v evropskou statistiku, její harmonizaci, redukci nákladů na její produkci a snižování zátěže respondentů.

Nizozemské předsednictví

Nizozemské předsednictví

Pro Nizozemsko bylo předsednictví od ledna do června 2016 již celkově dvanáctou příležitostí k řízení Rady EU. Nizozemský statistický úřad předsedal jednáním Pracovní skupiny Rady pro statistiku. Diskutovalo se na nich o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny, o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES a o postupu ve Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům. Těchto jednání se účastnili také zástupci ČSÚ.
V průběhu nizozemského předsednictví byly schváleny předpisy:
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1013 ze dne 8. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu se službami a přímých zahraničních investic.

Slovenské předsednictví

Slovenské předsednictví

Slovensko předsedalo Radě EU ve druhé polovině roku 2016. Jednalo se o jeho historicky první předsednictví.
Slovenský statistický úřad (ŠÚSR) rovněž předsedal zasedáním Pracovní skupiny Rady pro statistiku za účasti ČSÚ. Ta projednávala dva legislativní návrhy. Prvním bylo nové nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky, jenž se týká osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů. Druhým byl návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020. V oblasti statistiky došlo během slovenského předsednictví v Radě EU k uzavření následujících předpisů:
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1724 ze dne 14. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1954 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření;
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2032 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách.

Maltské předsednictví

Maltské předsednictví

Předsednictví Malty v první polovině roku 2017 znamená pro tuto nejmenší zemi v EU premiéru. Malta vstoupila do EU v roce 2004 a jako předsednická země nyní musí řešit migrační krizi, odchod Velké Británie z EU a přetrvávající hospodářské obtíže. Také maltský statistický úřad předsedá jednání Pracovní skupiny Rady pro statistiku, kde by se měly projednávat tři návrhy: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky, týkající se osob a domácností, založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované zemědělské statistice a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet).

Autor: , oddělení evropské integrace
Z webu ČSÚ doporučujeme: Klíčové dokumenty
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Spolupráca medzi našimi úradmi má dlhú tradíciu

Spolupráca medzi našimi úradmi má dlhú tradíciu

Od 1. července bude Radě EU předsedat Slovensko. Předsednictví převezme i v oblasti statistiky. Jaké budou klíčové oblasti šestiměsíčního pracovního programu? A jak spolupracují slovenští a čeští statistici? Ptali jsme se Františka Bernadiče ze Statistického úřadu Slovenské republiky, který předsedá pracovní skupině Rady pro statistiku.