Vývoj indexů cen nových bytů v Praze nepřekvapuje, ceny rostou

VYDÁNÍ: 04/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ceny nových bytů v Praze sleduje ČSÚ již přes deset let. Poprvé je začal zveřejňovat v polovině června 2011. Úřad pravidelně publikuje index čtvrtletně 75. den po skončení kalendářního období.

Hlavním důvodem zveřejňování cen nových bytů v Praze bylo zapojení ČSÚ do Eurostatem metodicky koordinovaných mezinárodních statistik, které se týkají bydlení (Owner Occupied Housing). Indexy cen Český statistický úřad publikuje pouze za Prahu, kde je dostatečný počet staveb na to, aby mohli statistici spočítat relevantní index. Za ostatní města ČSÚ index nepublikuje, neboť na to nemá dostatek údajů.

Dlouhodobě mají největší váhu v indexu byty o velikosti 41–60 m²

Pro sběr údajů od developerských společností slouží Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů (Ceny NB 1-04). Český statistický úřad sleduje ceny podle pěti velikostních skupin bytů: do 40, 41–60, 61–80,
81–100 a 101 a více m². Ceny jsou udávány v Kč/m2. Skupiny mají při výpočtu indexu rozdílnou váhu, momentálně největší mají byty o velikosti 41–60 m².
Výkaz o cenách nových bytů obsahuje také další důležité upřesňující
informace, které mají sloužit k přesnému výpočtu. Jednou z nejdůležitějších je zadávání katastrálního území, protože bez tohoto údaje nelze byt nikam zařadit. Další podstatnou položkou je procento ceny půdy, které se podle metodiky Eurostatu do indexu nezapočítává.

Tempo růstu cen nemovitostí je vyšší než kdykoli předtím

V roce 2009 se v ČR projevily následky světové hospodářské krize, která přinesla celkový pokles cen nemovitostí. Růst v předchozím období vystřídal několikaletý pokles, který skončil v roce 2013. Pak začaly ceny nemovitostí pozvolna růst a ve 2. čtvrtletí 2016 dosáhly průměrné ceny bytů úrovně první poloviny roku 2009. V současné době je tempo růstu podstatně vyšší než kdykoliv předtím.

Výsledný index za celou Prahu

Prahu tvoří 112 katastrálních území, které jsou pro výpočet indexu pospojovány podle přibližně stejné úrovně cenové hladiny do souvislejších celků. Výsledný index za celou Prahu je tvořen agregací těchto celků. Takto spočtený index je ještě porovnáván metodou srovnávání cen stejných bytů ve stejné lokalitě od stejného developera s předchozím obdobím. Celkový výsledek musí být v souladu s původně vypočteným indexem.
Publikaci o indexech cen nových bytů najdete vždy na internetových stránkách ČSÚ ZDE.

Index cen nových bytů (v %, 2010 = 100)

Index cen nových bytů (v %, 2010 = 100)

Autor: , oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb
Z webu ČSÚ doporučujeme: Stavebnictví, Ceny, inflace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Ceny nemovitostí v EU rostou

Ceny nemovitostí  v EU rostou

Česko zažívá nejrychlejší růst cen nemovitostí v Unii, zdražování se však týká většiny členů. 

Závěr roku 2016 přinesl zlom v cenovém vývoji

Závěr roku 2016 přinesl zlom v cenovém vývoji

Ekonomický vývoj v roce 2016 byl příznivý. Rostl hrubý domácí produkt a výsledky zahraničního obchodu dosáhly nového maxima, zlepšovala se i situace na trhu práce. Nejvýznamnější bylo oživení cenového růstu v posledním čtvrtletí.

Indexy spotřebitelských cen v roce 2016

Indexy spotřebitelských cen v roce 2016

Průměrná míra inflace v roce 2016 dosáhla 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2015. Přesto se jedná o čtvrtou nejnižší hodnotu v historii samostatné České republiky.

Spotřebitelské ceny v ČR se významně zvýšily

Spotřebitelské ceny v ČR se významně zvýšily

V listopadu byl růst cen v České republice druhý nejrychlejší v celé Evropské unii.

Stejné ceny, stejné váhy

Stejné ceny, stejné váhy

Dosud jsme se věnovali tématům reálného růstu, řetězení, konceptu srovnatelných cen a jejich neaditivnosti.

Spotřeba domácností za dvacet let vzrostla o dvě třetiny

Spotřeba domácností za dvacet let vzrostla o dvě třetiny

V období 1995 až 2015 výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly téměř o 60 %. Důvodem byl nejen nárůst příjmů, ale také změna spotřebního chování domácností.

Výstavba bytů klesá už pět let

Výstavba bytů klesá už pět let

Pozemní stavitelství bylo na vrcholu v roce 2007, inženýrské stavby se díky evropským dotacím držely ještě o dva roky déle. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek se koncem loňského roku vrátila na úroveň roku 2002.

Vlastní bydlení je na vzestupu

Vlastní bydlení  je na vzestupu

Domovní a bytový fond v ČR roste, zvyšuje se i jeho kvalita a vybavenost. Současně ale i stárne a vylidňuje se. Tyto protichůdné trendy odhalilo Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Singles tvoří již pětinu domácností jednotlivců

Singles tvoří již pětinu domácností jednotlivců

Žijí sami, je jim mezi 20 a 39 lety, jsou většinou svobodní, ekonomicky aktivní a mají vyšší úroveň vzdělání. Že jejich počet stále roste, potvrdily i výsledky posledního sčítání lidu.