Za zdraví domácích mazlíčků utratíme dvě miliardy ročně

VYDÁNÍ: 07-08/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle údajů ČSÚ měla v roce 2015 více než čtvrtina českých domácností (28,3 %) psa a necelá pětina (18,6 %) kočku. Ze statistiky rodinných účtů vedené ČSÚ vyplývá, že výdaje na zvířecí miláčky jsou v ČR přibližně o 73 % vyšší v bezdětných domácnostech oproti domácnostem s dětmi.

Veterinární lékařství prošlo, stejně jako humánní, během posledních pár století značným vývojem. Ještě v raném novověku se léčení zvířat věnovali především medicínsky nevzdělaní léčitelé, jejichž často i škodlivé metody byly ovlivněny šamanstvím a lidovými pověrami. Po zásadních medicínských objevech v druhé polovině 19. století došlo k prudkému rozmachu klasické medicíny a ta zvířecí nezůstávala pozadu. S rozvojem společnosti přestali být nejčastějšími pacienty zvěrolékařů skot a koně a jejich zájem se postupně přesouval k čím dál tím početněji chované skupině zvířat – domácím mazlíčkům. Komora veterinárních lékařů předpokládá, že do pěti až deseti let lze očekávat kritický nedostatek zvěrolékařů v hospodářství. Zájem o léčení menších zvířat potvrzují i studenti z Fakulty veterinárního lékařství v Brně, kteří jako své budoucí pacienty vidí hlavně psy, kočky a exotická zvířata. Možnosti léčby jsou na srovnatelné úrovni s humánní medicínou, někde ji i předbíhají – například v použití kmenových buněk. Omezením v léčbě zvířat jsou tak především finanční možnosti jejich majitelů.

Počet veterinářů na 10 tis. obyvatel v krajích ČR v roce 2015

Počet veterinářů na 10 tis. obyvatel v krajích ČR v roce 2015

V Evropě patříme ke špičce chovatelů

Jedno a více zvířat chová polovina českých domácností, tomu odpovídají i data ze statistiky rodinných účtů. Podle údajů ČSÚ měla v roce 2015 více než čtvrtina českých domácností (28,3 %) psa a necelá pětina (18,6 %) kočku. Patříme tak v Evropě ke špičce chovatelů domácích mazlíčků. Za jejich péči utratíme dohromady kolem dvou miliard korun ročně. Do těchto výdajů jsou zahrnuty všechny služby pro domácí zvířata, tedy kromě veterinární péče, i postupně se rozvíjející psí kosmetické salóny nebo hotely. Pro srovnání, je to přibližně stejná částka, jakou české domácnosti vynaloží za papírenské zboží, psací a kreslicí potřeby nebo za jízdní kola. Pokud připočteme i samotné náklady na pořízení zvířete, krmivo a jiné potřeby pro chov, dostaneme se k více než 12,6 mld. Kč ročně. Této částce odpovídá například výdaj na pojištění související s dopravou nebo za knihy, noviny a papírenské zboží.

Bezdětné domácnosti utratí za zvířata nejvíce

Zajímavostí je, že výdaje na zvířecí miláčky jsou přibližně o 73 % vyšší v bezdětných domácnostech oproti domácnostem s dětmi. To odpovídá výsledkům marketingového průzkumu společnosti Focus, Marketing and Social Research, podle kterého si lidé nejčastěji zvíře pořizují, když děti opustí domov, a zvíře se tak stává pojistkou proti osamělosti. To potvrzuje také členění výdajů domácností podle věku osoby v jejím čele. Nejvíce za své zvířecí kamarády utratí domácnosti, kde osoba v čele je ve věku od 50 do 69 let. Mezi lety 2009 a 2015 pak výdaje domácností na veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata vzrostly o 26,3 %, celková čistá peněžní vydání domácností vzrostla o 4,6 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč, na přepočtené počty osob

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč, na přepočtené počty osob

 

Je zvěrolékařů dostatek?

Počátky institucionalizované výuky veterinární medicíny se v našich krajích datují k roku 1784, kdy se stala součástí studia lékařských fakult pražské a olomoucké univerzity. První samostatná veterinární škola byla založena až po první světové válce v Brně. Většina studentů po dokončení studií v Jihomoravském kraji nejspíše nadále nezůstává, neboť na deset tisíc obyvatel tam připadají 4 veterináři. Největší obslužností, co se týče zdraví domácích zvířat, se „pyšní“ Kraj Vysočina s 5,1 veterináře na deset tisíc obyvatel. Na opačné straně žebříčku se nachází kraj Karlovarský s 1,9 veterináře na deset tisíc obyvatel. Pro přesnost je třeba zmínit, že veterináři se v tomto případě myslí všechny podnikatelské subjekty zařazené podle klasifikace CZ-NACE do oddílu 75 – Veterinární činnost. Sem spadá kromě zdravotní péče o užitková zvířata a zvířata v zájmovém chovu také činnost sanitek pro nemocná zvířata a laboratorní testování vzorků zvířat.

Tržby a mzdy se ve veterinární činnosti zvyšují

Z hlediska národního hospodářství není veterinární činnost nijak významná. V roce 2015 utržila 4 mld. Kč.
Průměrná hrubá měsíční mzda na jednu přepočtenou osobu byla v roce 2015 ve veterinární činnosti ve srovnání s průměrnou mzdou v celém hospodářství (26 591 Kč) poměrně nízká, činila 16 831 Kč. Zde je však namístě poznamenat, že většina veterinářů jsou podnikající fyzické osoby a téměř 58 % z 3 810 zaměstnaných osob v této činnosti tvoří pracující majitelé. Vyplácená mzda se proto vztahuje spíše k veterinárním asistentům než k veteri­nářům samotným, jejichž odměnou je jejich zisk. Z dlouhodobého hlediska se však veterinářům tržby i průměrná mzda zvyšují.

Autor: , oddělení statistiky služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výdaje českých domácností vzrostly

Výdaje českých domácností vzrostly

Průměrná roční spotřební vydání české domácnosti vloni činila 125 947 Kč na osobu. Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 2,8 % více.

Tržby ve službách zrychlují

Tržby ve službách zrychlují

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Domácnosti vycházejí se svými příjmy lépe

Domácnosti vycházejí se svými příjmy lépe

Zásadním předpokladem dobrého hospodaření domácnosti je zapojení jejích členů na trhu práce. S tím souvisejí vyšší příjmová úroveň domácnosti a následně nižší riziko materiální deprivace. Tyto rizikové aspekty se v posledních pěti letech v ČR snižují.