Byty se stavějí, a to hlavně v krajích

VYDÁNÍ: 09/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V devadesátých letech minulého století došlo k výraznému poklesu bytové výstavby, a to až na jednu z nejnižších hodnot ve statisticky evidované historii. Až do roku 2007 se počet dokončených bytů s malými výjimkami postupně zvyšoval.

V roce 2007 byl dokončen nejvyšší počet bytů za posledních 20 let. K rozmachu bytové výstavby do určité míry přispělo přijetí zákona o zvýšení daně z přidané hodnoty od roku 2008. Na počet dokončených bytů v dalších letech pak měla částečně vliv ekonomická krize a počet dokončených bytů v roce 2014 je jeden z nejnižších. V posledních letech se bytové výstavbě daří, rostou jak počty dokončených, tak zahájených bytů, přičemž jejich výstavba se přesunula do krajů ČR.

Bytová politika stojí a padá na počtu dokončených bytů

Počet dokončených bytů je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů bytové výstavby. Při daném počtu obyvatel přímo ukazuje změny v úrovni bydlení a je současně indikátorem rozvoje ekonomiky jak celostátně, tak především v regionální diferenciaci. Velmi často bývá také používán jako rozhodující kritérium při hodnocení úspěšnosti bytové politiky.

V hl. m. Praze vloni počet zahájených bytů poklesl

V hl. m. Praze, kde převažují byty v bytových domech, počet zahájených bytů klesl v roce 2016 o téměř polovinu (–47,2 %). V ostatních krajích převažoval spíše růst počtu zahájených bytů (celkově ČR bez Prahy +15,7 %). Za prvních šest měsíců roku 2017 byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o pětinu (+20,3 %) jak v rodinných domech (+18,1 %), tak v bytových domech (+46,3 %), kde je znát vliv velmi nízké základny minulého roku. Z územního hlediska se růst počtu zahájených bytů odehrává zatím nejvíce v krajích Olomouckém a hl. m. Praze, dále v Pardubickém a v Kraji Vysočina, kde počet zahájených bytů rostl také ve stejném období roku 2016.

Dokončené byty díky vysokému počtu zahájených staveb

Kategorie dokončených bytů zatím letos těží z vysokého zahajování v minulých dvou letech. Za prvních šest měsíců tohoto roku vzrostla o 4,5 %. V mírném útlumu je kategorie bytů dokončených v rodinných domech, kde došlo k meziročnímu poklesu o 1,5 %. Naopak téměř pětinový růst (+18,4 %) zaznamenal počet bytů dokončených v bytových domech. V regionálním pohledu jsou výraznější rozdíly v případě bytových domů, kde je vývoj do značné míry ovlivněn dokončováním jednotlivých projektů, kterých není mnoho.

Bytová výstavba v roce 2017 (leden až červen)

Bytová výstavba v roce 2017 (leden až červen)

Dlouhodobě se zdaleka nejvíce staví ve Středočeském kraji, kde převládají rodinné domy, a v hl. m. Praze, kde se naopak buduje více bytů v bytových domech. Na třetím místě je z dlouhodobého hlediska kraj Jihomoravský, kde se více staví rodinné domy, ale poměr je mezi rodinnými a bytovými vyrovnanější.
Vysoký podíl rodinných domů mezi dokončenými byty vykazují kromě Středočeského kraje také kraje Moravskoslezský a Ústecký, kde vysoký podíl nových rodinných domů vyplývá ze silného útlumu výstavby bytových domů.
Nejméně se rodinné domy uplatňují především v hl. m. Praze a v kraji Jihomoravském, kde se na méně než polovičním podílu rodinných domů v bytové výstavbě podílí rozvoj výstavby bytových domů. Na konci žebříčku s nejmenším počtem dokončených bytů jsou kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký (3% podíl), které jsou malé i svou rozlohou.

Autor: , oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Z webu ČSÚ doporučujeme: Stavebnictví, byty
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Statistika stavebnictví veřejnost zajímá

Statistika stavebnictví veřejnost zajímá

Základním ukazatelem statistiky stavebnictví je index stavební produkce. ČSÚ ho aproximuje vývojem stavebních prací „ZSV“ a zveřejňuje pouze v indexové podobě. Svým pojetím se blíží přidané hodnotě. Slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, neboť vychází ze stálých cen.

Za bydlení platíme pořád více

Za bydlení platíme pořád více

Z celkového počtu 4,2 mil. obydlí je 55 % bytů, rodinných domů je pak 1,9 mil. Zhruba dvě třetiny bytového fondu jsou v osobním vlastnictví. Výlučné postavení ČR má Praha, kde jsou nájmy o 37 % vyšší, než je průměr ČR.

V Česku je výstavba rodinných domů ze dřeva stále populárnější

V Česku je výstavba rodinných domů ze dřeva stále populárnější

Každý sedmý rodinný dům dokončený v roce 2016 měl dřevěnou nosnou konstrukci. Nejvíce dřevostaveb vzniklo v krajích Moravskoslezském a Libereckém. Největší obytnou plochu mají tyto domy v Libereckém kraji a v hlavním městě Praze.

Staví se i na horách

Staví se i na horách

Bytová výstavba se v letech 2000 až 2015 nekoncentrovala pouze k ekonomickým centrům. Byty byly dokončovány také v horských či rekreačních oblastech.

Výstavba bytů se z Prahy přesunula do regionů

Výstavba bytů se z Prahy přesunula do regionů

Po pěti letech poklesu se stavební produkce k opětovnému růstu vrátila v letech 2014 a 2015. V letošním roce se výkon stavebnictví opět zhoršil. Pro další vývoj bude klíčová aktivita soukromých investorů a také legislativa.

Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2015

Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2015

Výkon českého stavebnictví se podle statistik dále zlepšil. Stavební produkce v roce 2015 meziročně vzrostla o 7,1 %.

Výstavba bytů pro seniory upadá

Výstavba bytů  pro seniory upadá

Podle předběžných informací za leden až říjen roku 2015 bylo zatím dokončeno pouze 88 bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech. To není ani jedno procento z celkového počtu dokončených bytů. Přitom v letech 2002 až 2004 činil tento podíl asi šest procent.

Zájem o dřevěné konstrukce domů stoupá

Zájem o dřevěné konstrukce domů stoupá

Rodinné domy jsou stavěny převážně s použitím zděné nosné konstrukce. V roce 2014 byla dokončena desetina rodinných domů s dřevěnou nosnou konstrukcí. U bytových domů má nadpoloviční většinu také zděná nosná konstrukce, podíl montovaných staveb klesá.

Výstavba je nejdražší ve velkých městech

Výstavba je nejdražší  ve velkých městech

Bytová výstavba stejně jako celé stavebnictví je v recesi. Fakt, že ještě před několika lety tomu bylo právě naopak, dokládá publikace Českého statistického úřadu „Bytová výstavba v územích České republiky v letech 1997–2011“, kterou úřad nedávno vydal.