Kurzový závazek skončil

VYDÁNÍ: 09/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

ČNB 6. dubna 2017 přestala intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz poblíž hladiny 27 korun za euro. Co to znamená pro ceny zahraničního obchodu? Především to, že na ně opět začaly působit kurzové vlivy.

Kurzové vlivy mají často značný vliv na výsledné indexy cen. Proto ČSÚ počítá očištěné meziroční indexy cen zahraničního obchodu. Od 1. čtvrtletí 2017 počítá ČSÚ také čtvrtletní meziroční indexy cen vývozu a dovozu očištěné o kurzové vlivy. Následující grafické zpracování tyto výpočty ilustruje.

Vývoj vývozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Vývoj vývozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Až do 2. čtvrtletí 2015 dosahoval kurzový vliv kladných hodnot, působil tedy na zvyšování indexu cen vývozu, případně na zmírnění jeho poklesu. V 1. čtvrtletí 2017 došlo k výjimečné situaci, kdy publikované a kurzově očištěné indexy cen vývozu byly shodné; v tomto období tedy neměl kurz žádný vliv.

Co grafy ilustrují

Kurzový vliv je rozdílem mezi publikovanými a kurzově očištěnými cenovými indexy. Křivka kurzového vlivu vyjadřuje, o kolik procentních bodů kurz působil na zvýšení či snížení cenového indexu. Pokud česká koruna k zahraničním měnám (především k euru a americkému dolaru) slábne, znamená to kladný kurzový vliv, který pomáhá růstu cenovým indexům nebo k tlumení jejich poklesů. V období od 7. listopadu 2013 do 6. dubna 2017 ČNB intervenovala na oslabení koruny. V meziročním srovnání pozorujeme největší kurzový vliv první rok intervencí, tedy od 4. čtvrtletí 2013 do 3. čtvrtletí 2014. V následujících letech bylo již meziroční srovnání ovlivněno vysokou srovnávací základnou z předchozího roku, proto kurzový vliv nedosahoval tak vysokých hodnot.

Vývoj dovozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Vývoj dovozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Silnější koruna snižovala dovozní ceny. Od 1. čtvrtletí 2016 do 3. čtvrtletí 2016 byl kurzový vliv záporný. Znamená to, že působil na prohlubování poklesu indexů cen dovozu.

Mějme na paměti, že…

Použitá metoda neumožnuje 100% kurzové očištění, při plném očištění by kurzové vlivy byly pravděpodobně ještě větší. V kurzovém očištění jsou zahrnuty všechny ceny, které jsou vykazovány v cizích měnách. Největší podíl z cizích měn mají v cenách zahraničního obchodu euro a americký dolar. Pokud jakákoli měna výrazně oslabí či posílí, pak její vliv roste. Více ZDE.

Autor: , oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Cenový růst v eurozóně zaostává za průměrem Evropské unie

ilustrativní fotka

V Česku i EU28 se v prosinci cenový růst zmírnil. K úrovni předchozího období cenové stagnace se však nevrací.

Co ovlivňuje, za kolik koupíme brambory

ilustrativní fotka

V říjnu 2017 zemědělská cena za jeden kilogram konzumních brambor dosáhla průměrné hodnoty 4,30 Kč. V porovnání se stejným měsícem minulého roku cena mírně vzrostla, a to o 4,4 %, avšak v porovnání s říjnem roku 2015 poklesla o 25 %. K výraznějšímu nárůstu cen konzumních brambor v roce 2017 došlo v červnu a následně v červenci, kdy se cena vyšplhala až k hodnotě 6,78 Kč/kg.

Dovoz benzinu a nafty

ilustrativní fotka

Z dodávek ropných produktů na trh v ČR jsou nejvýznamnější dodávky motorového benzinu a motorové nafty, které představují v některých letech až tři čtvrtiny množství všech ropných produktů.

Ceny nemovitostí v EU rostou

ilustrativní obrázek

Česko zažívá nejrychlejší růst cen nemovitostí v Unii, zdražování se však týká většiny členů. 

Brexitem se Unie oslabí

ilustrativní foto

Zatímco czexitem by Unie asi příliš nestrádala, odchod Velké Británie ji poznamená. Přijde o téměř 13 % obyvatel, a to z velké části velmi vzdělaných a ekonomicky velmi aktivních, a 17,6 % HDP. Jen pro srovnání: Czexitem by byla ochuzena o 2 % obyvatel a 1,1 % HDP. S Velkou Británií ztratí EU silnou ekonomiku s minimální mírou nezaměstnanosti, která dodává Evropské unii váhu i ve světě.

Otázka intervencí ČNB

Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Na základě kterých údajů se Česká národní banka (ČNB) v roce 2013 rozhodovala zahájit kurzové intervence? Co tehdy brala v potaz a jaký byl tehdejší stav ekonomiky z pohledu dat ČSÚ?

Deflace. máme si na ni zvykat?

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Téma deflace, tedy všeobecného poklesu cenové hladiny v ekonomice, bylo po dlouhá desetiletí pro ekonomy zcela okrajové.

Dnes je rizikový i státní dluhopis

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA

Jan Vejmělek, hlavní ekonom a vedoucí ekonomického a strategického výzkumu investičního bankovnictví Komerční banky, nazývá českou korunu regionálním bezpečným přístavem. Přesto si myslí, že za bezpečnost svých investic zaplatíme, a to minimálním, nulovým a v některých případech dokonce záporným výnosem.

Jak ropa ovlivňuje směnné relace v cenách zahraničního obchodu

ilustrační foto

V posledním období se často hovoří o tom, jak cena ropy ovlivňuje různá odvětví. Pojďme se tedy podívat, jak cena ropy působí na směnné relace v cenách zahraničního obchodu.

Proč dluh klesá i při deficitech

ilustrační foto

Vládní instituce může stejně jako domácnost krýt momentální nedostatek finančních prostředků čerpáním úspor či prodejem majetku. Mezi deficitem a dluhem tudíž nemusí být přímý vztah, jak koneckonců ukazuje vývoj v posledních obdobích.

Vliv kurzů na ceny zahraničního obchodu

ilustrační foto

Pokud česká koruna v úhrnu proti zahraničním měnám posiluje, působí na snížení cen v zahraničním obchodě. Pokud oslabuje, ceny mají tendenci růst. ČSÚ proto počítá meziroční indexy zahraničního obchodu tak, že je očišťuje o kurzové vlivy.

Největší nároky na dovozy má výroba aut

Ilustrační obrázek

Zahraniční obchod má v naší ekonomice velmi významnou roli. Převaha vývozů nad dovozy, dosahovaná zhruba od roku 2005, však neznamená, že dovozy zboží a služeb do České republiky hrají z tohoto pohledu „druhé housle“. Naopak.