Kurzový závazek skončil

VYDÁNÍ: 09/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

ČNB 6. dubna 2017 přestala intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz poblíž hladiny 27 korun za euro. Co to znamená pro ceny zahraničního obchodu? Především to, že na ně opět začaly působit kurzové vlivy.

Kurzové vlivy mají často značný vliv na výsledné indexy cen. Proto ČSÚ počítá očištěné meziroční indexy cen zahraničního obchodu. Od 1. čtvrtletí 2017 počítá ČSÚ také čtvrtletní meziroční indexy cen vývozu a dovozu očištěné o kurzové vlivy. Následující grafické zpracování tyto výpočty ilustruje.

Vývoj vývozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Vývoj vývozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Až do 2. čtvrtletí 2015 dosahoval kurzový vliv kladných hodnot, působil tedy na zvyšování indexu cen vývozu, případně na zmírnění jeho poklesu. V 1. čtvrtletí 2017 došlo k výjimečné situaci, kdy publikované a kurzově očištěné indexy cen vývozu byly shodné; v tomto období tedy neměl kurz žádný vliv.

Co grafy ilustrují

Kurzový vliv je rozdílem mezi publikovanými a kurzově očištěnými cenovými indexy. Křivka kurzového vlivu vyjadřuje, o kolik procentních bodů kurz působil na zvýšení či snížení cenového indexu. Pokud česká koruna k zahraničním měnám (především k euru a americkému dolaru) slábne, znamená to kladný kurzový vliv, který pomáhá růstu cenovým indexům nebo k tlumení jejich poklesů. V období od 7. listopadu 2013 do 6. dubna 2017 ČNB intervenovala na oslabení koruny. V meziročním srovnání pozorujeme největší kurzový vliv první rok intervencí, tedy od 4. čtvrtletí 2013 do 3. čtvrtletí 2014. V následujících letech bylo již meziroční srovnání ovlivněno vysokou srovnávací základnou z předchozího roku, proto kurzový vliv nedosahoval tak vysokých hodnot.

Vývoj dovozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Vývoj dovozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Silnější koruna snižovala dovozní ceny. Od 1. čtvrtletí 2016 do 3. čtvrtletí 2016 byl kurzový vliv záporný. Znamená to, že působil na prohlubování poklesu indexů cen dovozu.

Mějme na paměti, že…

Použitá metoda neumožnuje 100% kurzové očištění, při plném očištění by kurzové vlivy byly pravděpodobně ještě větší. V kurzovém očištění jsou zahrnuty všechny ceny, které jsou vykazovány v cizích měnách. Největší podíl z cizích měn mají v cenách zahraničního obchodu euro a americký dolar. Pokud jakákoli měna výrazně oslabí či posílí, pak její vliv roste. Více ZDE.

Autor: , oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu
Z webu ČSÚ doporučujeme: Ceny zahraničního obchodu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Ceny nemovitostí v EU rostou

Ceny nemovitostí  v EU rostou

Česko zažívá nejrychlejší růst cen nemovitostí v Unii, zdražování se však týká většiny členů. 

Brexitem se Unie oslabí

Brexitem se Unie oslabí

Zatímco czexitem by Unie asi příliš nestrádala, odchod Velké Británie ji poznamená. Přijde o téměř 13 % obyvatel, a to z velké části velmi vzdělaných a ekonomicky velmi aktivních, a 17,6 % HDP. Jen pro srovnání: Czexitem by byla ochuzena o 2 % obyvatel a 1,1 % HDP. S Velkou Británií ztratí EU silnou ekonomiku s minimální mírou nezaměstnanosti, která dodává Evropské unii váhu i ve světě.

Otázka intervencí ČNB

Otázka intervencí ČNB

Na základě kterých údajů se Česká národní banka (ČNB) v roce 2013 rozhodovala zahájit kurzové intervence? Co tehdy brala v potaz a jaký byl tehdejší stav ekonomiky z pohledu dat ČSÚ?

Deflace. máme si na ni zvykat?

Deflace. máme si  na ni zvykat?

Téma deflace, tedy všeobecného poklesu cenové hladiny v ekonomice, bylo po dlouhá desetiletí pro ekonomy zcela okrajové.

Dnes je rizikový i státní dluhopis

Dnes je rizikový i státní dluhopis

Jan Vejmělek, hlavní ekonom a vedoucí ekonomického a strategického výzkumu investičního bankovnictví Komerční banky, nazývá českou korunu regionálním bezpečným přístavem. Přesto si myslí, že za bezpečnost svých investic zaplatíme, a to minimálním, nulovým a v některých případech dokonce záporným výnosem.

Jak ropa ovlivňuje směnné relace v cenách zahraničního obchodu

Jak ropa ovlivňuje  směnné relace v cenách zahraničního obchodu

V posledním období se často hovoří o tom, jak cena ropy ovlivňuje různá odvětví. Pojďme se tedy podívat, jak cena ropy působí na směnné relace v cenách zahraničního obchodu.

Proč dluh klesá i při deficitech

Proč dluh klesá i při deficitech

Vládní instituce může stejně jako domácnost krýt momentální nedostatek finančních prostředků čerpáním úspor či prodejem majetku. Mezi deficitem a dluhem tudíž nemusí být přímý vztah, jak koneckonců ukazuje vývoj v posledních obdobích.

Vliv kurzů na ceny zahraničního obchodu

Vliv kurzů na ceny zahraničního obchodu

Pokud česká koruna v úhrnu proti zahraničním měnám posiluje, působí na snížení cen v zahraničním obchodě. Pokud oslabuje, ceny mají tendenci růst. ČSÚ proto počítá meziroční indexy zahraničního obchodu tak, že je očišťuje o kurzové vlivy.

Největší nároky na dovozy má výroba aut

Největší nároky na dovozy má výroba aut

Zahraniční obchod má v naší ekonomice velmi významnou roli. Převaha vývozů nad dovozy, dosahovaná zhruba od roku 2005, však neznamená, že dovozy zboží a služeb do České republiky hrají z tohoto pohledu „druhé housle“. Naopak.