Ekonomika cestovního ruchu

VYDÁNÍ: 05/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2016 dosáhla přidaná hodnota v tomto odvětví 121 mld. Kč, meziročně o desetinu více.

V roce 2016 činil podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v národním hospodářství 2,8 %. Bylo to více než v zemědělství, lesnictví a rybářství, ale naopak méně než v sektoru vzdělávání či zdravotní a sociální péče. Cestovní ruch zaměstnával 231,5 tis. osob, což bylo meziročně o 1,0 % více. Zaměstnanci tvořili 82 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 18 %. Podíl na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,4 %. V turismu tedy pracoval každý třiadvacátý Čech.
Celkový objem výdajů za cestovní ruch dosáhl 272 mld. Kč. Jedná se o souhrnný ukazatel poptávky všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku. V roce 2016 byl v meziročním srovnání o 8,9 % vyšší. Zároveň dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku sledování v roce 2003.
Příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky činil necelých 58 %, tj. 157 mld. Kč. Zbývající dvě pětiny finančních prostředků (115 mld. Kč) generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu.

Ekonomický význam cestovního ruchu v České republice, 2016

Návštěvník ze zahraničí při cestě do České republiky utratil v průměru 4 830 Kč, český účastník cestovního ruchu průměrně 1 350 Kč. Rozdíl je způsoben, mimo jiné, mnohem vyšším počtem jednodenních výletů u rezidentů, ale také českým specifikem trávení volného času v podobě chataření a chalupaření. Náklady jsou v těchto případech mnohem nižší než například u hotelových pobytů či na služebních cestách.
Ve spotřebním koši cestovního ruchu podle produktů převládaly v roce 2016 výdaje za zboží zahrnující i útratu za pohonné hmoty. Návštěvníci vynaložili nemalé finanční prostředky také na služby osobní dopravy, stravování a ubytování. Nákup zboží a služeb související s turismem přitom může začínat již v místě bydliště před samotnou cestou. Spotřeba zahrnuje nejen pořízení map, sportovních potřeb, oděvů a podobně, ale i souvisejících směnárenských, pojišťovacích či zdravotních služeb. Typickou součástí spotřeby jsou také služby cestovních kanceláří a agentur.
V roce 2016 zavítalo do ČR 32,5 mil. zahraničních návštěvníků. Naopak čeští občané realizovali více než 85 mil. cest v tuzemsku a necelých 11 mil. cest do zahraničí. V případě výjezdového cestovního ruchu byla zaznamenána nejdelší průměrná délka pobytu (7,4 dne). Nejvyšší podíl jednodenních návštěv byl zjištěn v domácím cestovním ruchu (64 %).

Cestovní ruch versus jiná odvětví, 2016 (%)

Česká republika disponuje dlouhodobě kladným bilančním saldem cestovního ruchu. Jedná se o rozdíl příjmů z cestovního ruchu nerezidentů a výdajů našich občanů na cestování do zahraničí. Velikost salda je ovlivňována hlavně dynamikou a strukturou příjezdového cestovního ruchu a kupní silou rezidentů. V roce 2016 dosáhlo saldo cestovního ruchu hodnoty 86 mld. Kč.
Ekonomický přínos cestovního ruchu pro národní hospodářství při zohlednění efektů ve prospěch jiných odvětví zachycuje Satelitní účet cestovního ruchu (TSA – Tourism Satellite Account). Je jediným objektivním nástrojem při mezinárodním porovnání ekonomického významu cestovního ruchu. Data tohoto matematicko-statistického modelu v současné době zahrnují referenční období let 2003–2016. Výstupy jsou na webových stránkách ČSÚ rozčleněny do cca 80 samostatných výstupů (tabulek).

Autor: , oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Proč Češi rádi cestují?

ilustrativní fotka

Na otázku, proč je pro obyvatele České republiky tak atraktivní cestovat, jsme se zeptali odborníků, kteří cestovní ruch pravidelně sledují. „Naše láska k turismu vychází určitě z naší historie a především z geografické polohy,“ řekl jeden z nich.

„Sklizeň“ v hotelech.cz

Ilustrační foto

Registr ubytovacích zařízení je základním kamenem ubytovací statistiky. Na konci roku 2017 statistici z oddělení cestovního ruchu poprvé použili web scraping pro aktualizaci registru. Přitom došli k zajímavým výsledkům.

Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

ilustrativní fotka

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

Růst trvá už čtyři roky

Ing. Pavel Vančura

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení roste nepřetržitě již 16 čtvrtletí v řadě. Poslední meziroční pokles byl zaznamenán v 1. čtvrtletí roku 2014.

Dokážeme změřit turistu?

ilustrativní fotka

Cestovní ruch je globální prostorový jev. Zjistit počty turistů proto není jednoduché. Cílem statistiků je harmonizovat metodické rozdíly a směrem k uživatelům trpělivě vysvětlovat jejich úskalí.

Zpátky do Egypta

ilustrativní fotka

Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl v roce 2017 rekordní. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Čeští turisté znovu začali létat do Egypta.

V Česku roste zájem o ubytování v hotelech

ilustrativní fotka

Evropská ubytovací statistika vykázala ve 3. čtvrtletí loňského roku zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 3,2 %.

Big data v cestovním ruchu

Ing. Ondřej Vozár

Narůstající počet elektronických zařízení vytváří velký objem dat. Jejich charakteristickými rysy jsou objem, rychlost a různorodost. Kromě komerčního využití jsou tato tzv. big data zajímavá i pro oficiální statistiku.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.