Patříme k zemím EU s vysokým podílem podnikatelů

VYDÁNÍ: 07-08/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

I když podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti v České republice klesá, v roce 2017 dosáhl páté nejvyšší hodnoty ze všech členských zemí Evropské unie. V sekcích ostatní činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví byl vůbec ze všech nejvyšší.

Výběrové šetření pracovních sil (Labour Force Survey) umožňuje kvantifikovat rozdíly v postavení v zaměstnání mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie. Pro komparaci byl použit podíl podnikatelů bez pomáhajících rodinných příslušníků. V roce 2017 dosáhl za celou Evropskou unii podíl podnikatelů na počtu pracujících 14,5 %. V České republice, i přes jeho postupné snižování, činil 16,6 %. Byla to pátá nejvyšší hodnota ze všech členských zemí.

S výjimkou Polska mají naši sousedé nižší podíl podnikatelů. Výrazně nižší má Rakousko a zejména Německo. Pro informaci uvádíme porovnání podílu podnikatelů v jednotlivých odvětvových sekcích v České republice a v Německu.

Největší podíl podnikatelů byl v Řecku

Vůbec nejvyšší podíl podnikatelů byl v Řecku, Itálii, Rumunsku a Polsku. V Řecku pracuje velká část podnikatelů v produktivním věku v obchodu, v zemědělství a v odvětvích spojených s cestovním ruchem. V Itálii se často podniká zejména v obchodu a v profesních, vědeckých a technických činnostech. V Rumunsku a v Polsku zase vedle velkého počtu podnikajících pracuje i značná část osob v postavení pomáhajících rodinných příslušníků.

Rozdíl mezi Českou republikou a čtyřmi zeměmi s nejvyšším podílem podnikatelů vyplývá především z velikosti primárního sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství. Země na jihu Evropy a Polsko se vyznačují vysokou zaměstnaností v tomto sektoru. Navíc je zde podstatná část pracujících v postavení podnikatelů. Naopak při nízkém celkovém počtu pracujících v této sekci byl v naší republice spolu se Slovenskem zaznamenán vůbec nejnižší podíl podnikatelů.

Podíl podnikatelů bez pomáhajících rodinných příslušníků na celkovém počtu pracujících ve věku 15 a více let v zemích EU28, 2017 (%)

Na prvním místě bylo peněžnictví a pojišťovnictví

V řadě odvětví je podíl podnikatelů v České republice jeden z nejvyšších v rámci Evropské unie. Jejich podíl v sekci ostatní činnosti a v sekci peněžnictví a pojišťovnictví byl v roce 2017 v naší republice vůbec nejvyšší ze všech členských zemí Unie. Druhý nejvyšší byl v informačních a komunikačních činnostech.

Vysoký podíl podnikatelů v České republice v porovnání s EU28 byl i v dalších odvětvích. Třetí nejvyšší podíl ze všech zemí Unie byl v ČR v činnostech v oblasti nemovitostí, dále v profesních, vědeckých a technických činnostech a v sekci administrativní a podpůrné činnosti. Čtvrtý nejvyšší podíl byl zaznamenán ve stavebnictví a v sekci kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Vysoký podíl (celkově šestý nejvyšší) byl ve velkém odvětví velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, dále v ubytování, stravování a pohostinství a ve vzdělávání.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Na co si podnikatelé stěžují

Uspokojení z práce podle postavení v zaměstnání zjišťoval v roce 2017 ČSÚ. Ze šetření vyplynulo, že podnikatele trápí například neprovedené nebo zpožděné platby.

Mladí lidé se do podnikatelské činnosti příliš nehrnou

V roce 2017 dosáhl počet podnikatelů v ČR 893,9 tis. Proti roku 2010 se jejich podíl snížil o 0,6 procentního bodu a činil 17,1 %. Počet mladých podnikatelů klesá a zvyšuje se počet podnikajících seniorů.

Podnikání není poslední štací, ale první šancí pro schopné

Role malých firem v ekonomice se během jedné generace výrazně zvýšila. „Máme mimořádného podnikatelského ducha,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Zápis do registru ekonomických subjektů? Pouze bezplatně

Ilustrativní obrázek

Český statistický úřad opakovaně varuje podnikatele před falešnými výzvami k zápisu do RES (registr ekonomických subjektů). Jedná se o katalogový podvod. Má jej na svědomí právnická osoba z Brna, od jejíž komerční činnosti se ČSÚ již několikrát distancoval.

V počtu podnikatelů patříme v Unii ke špičce

Ilustrační foto

Podnikatelé významně ovlivňují celkovou zaměstnanost v Česku. Procento sebezaměstnaných je páté nejvyšší mezi zeměmi Evropské unie. Vyšší podíl podnikatelů mají pouze v Řecku, Itálii, Rumunsku a Polsku.

Dočkáme se jednou indexu dobrého hospodáře?

Ing. Josef Vlášek

Josef Vlášek, vrchní ředitel sekce produkčních statistik ČSÚ, by byl rád, kdyby strategické oblasti, jako například hospodaření s vodou, byly zcela v českých rukách. Přesto s podnikáním nadnárodních společností v České republice problém nemá. Zvlášť když se chovají jako dobří hospodáři.

Nevím, zda bych se v cestovním ruchu uživil

Ing. Pavel Vančura

Má dokonalý přehled o odvětví cestovního ruchu, přesto by měl obavy v něm podnikat, přiznává v našem rozhovoru Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu. Podnikatelům doporučuje, aby při plánování svých podnikatelských aktivit využívali statistiky ČSÚ o kapacitě a návštěvnosti ubytovacích zařízení.

Počet podnikatelek se za 20 let zdvojnásobil

ilustrační foto

Je to věčné dilema: Podnikat nebo být zaměstnanec? I když počet podnikatelů roste, rozhodnutí vyřídit si živnostenský list může být spíše důsledkem celospolečenských a ekonomických podmínek než svobodné volby.