Cestovní ruch v zemích Evropské unie

VYDÁNÍ: 02/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ubytovací statistika v zemích Evropské unie vykázala ve 3. čtvrtletí 2018 mírně zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 0,5 %.

Podle údajů poskytnutých členskými státy EU28 (kromě Estonska a Slovinska) dosáhl počet přenocování v ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2018 téměř 1,3 mld. nocí. Meziročně se počet zvýšil o necelých 7 mil., což je na úrovni celkového počtu přenocování, který ve sledovaném období vykázaly Finsko nebo Kypr. Ve většině evropských zemí (19) byl zájem o ubytování vyšší než v roce předcházejícím. Největší (dvouciferný) nárůst přenocování si připsala Litva (+10,3 %). Více než pětiprocentní nárůst v období července až září 2018 hlásily Rumunsko (+7,2 %) a Lotyšsko (+5,3 %). Dalších 16 zemí, mezi nimiž bylo i Česko (+4,3 %), vykázalo nadprůměrný růst počtu nocí strávených hosty v ubytovacích zařízeních.
Mezi turisticky nejoblíbenější destinace patřily Itálie, Francie, Španělsko, Německo a Velká Británie. Jejich návštěvnost tvořila 67 % počtu přenocování uskutečněných v rámci celé EU. Individuální podíly všech těchto zemí přesáhly 10% hranici. V absolutním vyjádření v Itálii a Francii přesáhl počet nocí 200 mil. se shodným meziročním nárůstem v obou zemích o 1 %. Největší meziroční nárůst z této TOP 5 hlásilo Německo (+4,3 %). Naopak ve Španělsku a Velké Británii došlo k meziročnímu poklesu počtu nocí o 1,6, resp. 6,3 %.
Sedm zemí zaznamenalo pokles počtu přenocování. Kromě již zmíněných Velké Británie a Španělska tomu tak bylo i v případě Lucemburska (–5,2 %), Irska (–4,0 %), Finska (–0,6 %), Řecka (–0,4 %) a Kypru (–0,01 %). Souhrnně tyto země odepsaly 12,7 mil. nocí, z toho Velká Británie téměř 9 mil. a Španělsko 3 mil. nocí.

Meziroční index počtu přenocování hostů v zemích EU28, 3. Q 2018/2017 (%)

Meziroční index počtu přenocování hostů v zemích EU28, 3. Q 2018/2017 (%)

Do Česka přijíždí více Ukrajinců, méně Rusů a Korejců

V České republice přijelo v letních měsících do hromadných ubytovacích zařízení celkem 7,4 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,7 %. Počet domácích klientů se meziročně zvýšil o 7,5 %, zahraničních o 3,6 %. Z pohledu kategorizace ubytování byl největší zájem o služby hotelů. Jejich návštěvnost se meziročně zvýšila o 4,0 % (4,4 mil. příjezdů). Hotelům dávají tradičně více přednost zahraniční hosté. Jejich počet se zvýšil o 2,1 %. Domácích návštěvníků se v hotelích ubytovalo o 7,4 % více, ale v absolutních počtech to bylo o jeden milion méně než cizinců.
Také počet přenocování byl meziročně vyšší. Hosté strávili ve sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních celkem 20,6 mil. nocí, tedy o 4,3 % více než ve stejném období předcházejícího roku. Počet přenocování domácích hostů se zvýšil o 6,3 % a hosté ze zahraničí zrealizovali o 1,5 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení vyjma kategorie pětihvězdičkových hotelů a turistických ubytoven. V hotelích se počet přenocování zvýšil o 2,1 %, v penzionech o 3,7 % a v kempech o 11,9 %.
Z příjezdů zahraničních hostů stojí za povšimnutí především zvyšující se počet návštěv z Ukrajiny, které již ve 3. čtvrtletí 2018 přesáhly absolutní počty příjezdů za celý rok 2017. Za první tři čtvrtletí roku 2018 se v Česku ubytovalo o 45,8 % více Ukrajinců než v roce 2017. Naopak návštěvnost z Ruska a Jižní Koreje již druhé čtvrtletí v řadě klesala. V letní sezóně činil pokles návštěv z Ruska 4,5 %, počet přenocování se snížil o 10,1 %. Hostů z jižní části Korejského poloostrova přijelo o 0,5 % méně, v součtu od začátku roku se jednalo zatím o 1% pokles.

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*), 3. Q 2018 (%)

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*), 3. Q 2018 (%)

Autor: , oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Proč Češi rádi cestují?

ilustrativní fotka

Na otázku, proč je pro obyvatele České republiky tak atraktivní cestovat, jsme se zeptali odborníků, kteří cestovní ruch pravidelně sledují. „Naše láska k turismu vychází určitě z naší historie a především z geografické polohy,“ řekl jeden z nich.

Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

ilustrativní fotka

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

Růst trvá už čtyři roky

Ing. Pavel Vančura

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení roste nepřetržitě již 16 čtvrtletí v řadě. Poslední meziroční pokles byl zaznamenán v 1. čtvrtletí roku 2014.

Ekonomika cestovního ruchu

ilustrativní obrázek

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2016 dosáhla přidaná hodnota v tomto odvětví 121 mld. Kč, meziročně o desetinu více.

Dokážeme změřit turistu?

ilustrativní fotka

Cestovní ruch je globální prostorový jev. Zjistit počty turistů proto není jednoduché. Cílem statistiků je harmonizovat metodické rozdíly a směrem k uživatelům trpělivě vysvětlovat jejich úskalí.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Rekordní počet příjezdů

ilustrativní obrázek

V roce 2016 se počet přenocování přiblížil 50 mil. nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 6,9 % a počet přenocování o 5,5 %.