Drobečková navigace

S rodiči do Kristových let

ilustrativní fotka

Rozdíly mezi věkem, v němž mladí opouští domácnosti rodičů a začínají žít samostatně, jsou mezi evropskými zeměmi obrovské. Průměrně stráví děti v Unii ve společné domácnosti s rodiči 26,1 roku. V České republice zůstávají mladí se svými rodiči průměrně do věku 26,7 roku.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Mezinárodní den statistiky: 20. října 2015. Zájem o nizozemský plyn poklesl. Struktura příčin smrti v Austrálii se měn. S doktorátem do ciziny.

Statistika musí měřit i šedou ekonomiku

Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Jaroslav Sixta se stal vrchním ředitelem sekce makroekonomických statistik Českého statistického úřadu vloni na jaře. Jeho specializací jsou národní účty. Pochopit je prý není tak těžké. Stačí, když člověk ví něco o tom, jak funguje podnikové účetnictví.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Když čisté ruce nestačí

ilustrativní fotka

Světová zdravotnická organizace u příležitosti Mezinárodního dne zdraví, který připadá na 7. duben, letos upozorňovala především na problémy a nemoci, které jsou spojeny s konzumací závadných potravin a vody.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Na Novém Zélandu pracuje na plný úvazek jen každý druhý. 20 % o dovolené v zemi ohně a ledu je stále větší záje. V síti už i v subtropickém ráji. Otcové na rodičovské dovolené.

Hůř slyší každý dvacátý

ilustrativní fotka

Podle upozornění Světové zdravotnické organizace (WHO) je 1,1 mld. mladých lidí potenciálně ohrožena zhoršením sluchu. Mnozí z nich mohou přijít o sluch úplně. To může mít dopad i na jejich mentální zdraví. Ohrožení dalšího vzdělávání by pak výrazně omezilo i jejich uplatnění na trhu práce.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Ilustrační foto

Německá letiště opět patřila k nejvytíženějším. Více aut na řeckých silnicích. Holandské stavařky manažerkami.

V hitparádě dětských jmen v Oslu vede Mohamed

ilustrativní foto

Okruh dětských jmen se v Norsku stále rozšiřuje. Svou roli zde nepochybně hrála i migrace. Nejprve si Norové zvykali na netradiční jména dospělých migrantů, později se tato jména začala objevovat i u dětí již v Norsku narozených.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Ilustrační foto

Rozdíly ve mzdách mužů a žen ve Švédsku. Čtvrtina Australanů se mezi klokany nenarodila. V Estonsku měli vloni rekordní úrodu. Italové rádi přespávají u svých přátel.

.

Starším Kanaďanům chybí důvěrní přátelé

Ilustrativní obrázek

Více než polovina (55 %) Kanaďanů, kteří se v roce 2013 zúčastnili průzkumu o sociálních vtazích, uvedlo, že má nejméně pět blízkých příbuzných. Nadpoloviční většina (51 %) dotázaných odpověděla, že má alespoň pět blízkých přátel. Pouze každý 25. Kanaďan nemá údajně ani jednoho blízkého příbuzného a každý 17. nemá žádného důvěrného přítele.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Ilustrativní obrázek

Lov sobů v Norsku. Podpory v zemědělství skončily, produkce máku proto vzrostla. Spotřeba papíru se snižuje.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní foto

Pracovní úrazy v Austrálii. Výdaje na vědu a výzkum v Číně stále rostou. Zápal plic je stále smrtelná nemoc. Spotřeba šumivého vína v Německu klesla.

Noví euroobčané

ilustrativní foto

Podle údajů Eurostatu zveřejněných na konci listopadu 2014 získalo v roce 2012 občanství některého ze současných států Evropské unie celkem 820 tis. osob. Z toho bylo 708 tis. osob ze zemí mimo Unii a 92 tis. osob z některé jiné unijní země.

Téměř polovina seniorů na Zemi nepobírá penzi

Ilustrativní foto

Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala na konci září 2014 zprávu, že 48 % z celkového počtu osob v důchodovém věku nepobírá žádnou penzi a mnozí ze zbývajících 52 %, kteří důchod dostávají, nepovažují jeho výši za dostatečnou.

„Věční“ a neúspěšní studenti v Norsku

Ilustrační foto

Ani deset let nestačí více než dvěma z pěti studentů k získání diplomu. Naopak mezi nejúspěšnější patří medici, nejčastěji studium vzdávají studenti ekonomie. Vliv na jejich studijní výsledky má i úroveň vzdělání rodičů.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní obrázek

Čím jezdí Evropané na dovolenou? V roce 2012 obyvatelé EU28 uskutečnili 1,2 bil. cest, na kterých alespoň jednou přenocovali mimo svůj domov. Důvodem téměř poloviny (48 %) byla dovolená a odpočinek, více než třetina (35 %) se týkala návštěv příbuzných a přátel. Služební cesty dosáhly

Čím se dnes živí průměrný Australan?

ilustrační foto

Australský statistický úřad zveřejnil výsledky o množství a složení jídla, které během jednoho dne zkonzumuje průměrný Australan. Za 24 hodin je to 3,1 kg potravin a nápojů včetně vody.

Trh s banány se mění

Ilustrační foto

Banány jsou důležitou součástí světového obchodu se zemědělskými komoditami. Z hlediska objemu finančních prostředků jim patří třetí místo za pšenicí a kávou.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrační fotografie

Evropská unie na vrcholu V roce 2011 se země EU28 podílely 18,6 % na tvorbě světového hrubého domácího produktu (podle parity kupní síly). Druhé místo patřilo Spojeným státům americkým s 17,1 %, třetí místo obsadila Čína s téměř 15% podílem. Tyto tři ekonomiky tak tvořily

Události ze světa

ilustrační foto

Výběr zajímavostí z oblasti statistiky.

České matky stárnou

Ilustrační foto

Průměrný věk dnešních matek se příliš neliší od průměrného věku, v němž měly potomky jejich prababičky či babičky. Přesto je ale na rozdíl od první republiky dnešní situace odlišná.

Propopulační politika by měla být načasovaná

Demograf a vysokoškolský pedagog Tomáš Fiala se zamýšlí nad přínosy regionálních populačních prognóz, které začátkem letošního roku vydal Český statistický úřad. Vysvětluje, jakou roli u nás sehrála propopulační politika v 70. letech a jak se změnila zahraniční migrace.

Krevety se více prodávají

Ilustrační foto

Obchodníci s rybami zaznamenali v roce 2013 rekordní výši tržeb. Podílela se na tom zvyšující se spotřeba rybího masa, rostoucí objem rybí produkce a vyšší ceny ryb.

Z historie zimních olympijských her

Ilustrační foto

Pouze deset států se doposud stalo hostiteli zimních olympijských her (ZOH). Nejčastěji se sportovci setkávali v USA – celkem čtyřikrát.

Zaměstnanost ve věku 55+

ilustrativní obrázek

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byla v průměru v roce 2012 míra zaměstnanosti osob ve věku 55–64 let 54,0 %, což bylo o 2,9 p. b. více než před pěti lety.

Populační projekce Srbska

Ilustrační foto

Podle střední varianty demografické projekce Statistického úřadu Srbska se počet obyvatel této balkánské země sníží z 7,234 mil. v roce 2011 na 6,830 mil. v roce 2041.

Jak se v Německu studuje?

Ilustrační foto

V akademickém roce 2011/2012 získalo v Německu vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském či navazujícím magisterském studiu celkem 365,8 tis. osob.

Statistická ročenka o pepři

Ilustrační obrázek

Podle Pepper Statistical Yearbook 2012 se do České republiky dováží pepř hlavně z Nizozemska, Polska a Belgie.

Nárůst zaměstnanosti v Maďarsku

Ilustrační foto

Podle maďarského statistického úřadu se počet zaměstnaných ve věku 15–64 let v posledním čtvrtletí roku 2013 zvýšil oproti stejnému období předchozího roku o 107 tis.

Jaký by byl svět bez statistiky? Pěkná nuda!

Cyhelský předání ceny ČSÚ

Když bylo koncem roku 2012 vyhlášeno následujících dvanáct měsíců za Mezinárodní rok statistiky, reakce odborníků a laické veřejnosti byly zpočátku rozpačité. Výsledky projektu však předčily očekávání.