Drobečková navigace

Statistika lesů

Lesy

Lesnictví má u nás dlouhou tradici. Údaje o stavu lesů a hospodářských činnostech, které v nich probíhají, podávají informaci o významné složce krajiny. Lesy tvoří třetinu plochy území České republiky.

Úskalí statistiky lesnictví

Ilustrační foto

Jak podchytit data o výměře zalesněné půdy a o zásobách dřevní hmoty řešili statistici na zasedání Eurostatu Meeting of Working Group Forestry Statistics 2014. Zatím se zdá, že k uspokojivému výsledku povede ještě dlouhá cesta.