Drobečková navigace

Míru zadlužení porušuje většina zemí eurozóny

Míru zadlužení porušuje  většina zemí eurozóny

Přestože maastrichtské kritérium porušuje 14 z 19 zemí eurozóny, míra zadlužení vládních institucí pod 60 % HDP v ČR stále přetrvává.

Rezervy jsou v dlouhodobé nezaměstnanosti

Rezervy jsou v dlouhodobé nezaměstnanosti

Srovnatelně nízkou míru nezaměstnanosti jako ČR mají v EU jen Německo a Malta. V míře dlouhodobé nezaměstnanosti jsme ale až osmí.

Spotřeba rostla napříč celou Unií

Spotřeba rostla napříč celou Unií

Výdaje na konečnou spotřebu domácností stouply v roce 2015 v sedmadvaceti zemích EU. Data z ČSÚ a Eurostatu ukazují, že stagnovaly pouze v Lucembursku.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Konkurenceschopnost ČR dlouhodobě pokulhává

Konkurenceschopnost ČR dlouhodobě pokulhává

Podíl Česka na celosvětové hodnotě vývozu se mezi rokem 2013 a 2014 zvýšil. Proti roku 2009 ale zůstal nižší.

Ceny v ČR jsou stále nízké

Ceny v ČR jsou stále nízké

V porovnání s průměrem Unie je život v Česku levnější o dvě pětiny.

Příjmy domácností narostly nejrychleji od hospodářské krize

Příjmy domácností narostly nejrychleji od hospodářské krize

Ve statistice národních účtů se můžeme setkat s hrubým disponibilním důchodem domácností. V prvních třech čtvrtletích 2015 dosáhl 1 694,7 mld. Kč nominálně a meziročně stoupl o 38,8 mld. O čem tento ukazatel vypovídá?

Odliv peněz z ČR je jeden z nejsilnějších v Unii

Odliv peněz z ČR je jeden z nejsilnějších v Unii

Od ledna do září loňského roku vytvořila česká ekonomika hrubý domácí produkt ve výši 3,30 bil. Kč v běžných cenách. V podobě finančních prostředků z něho v ČR zůstalo ale jen 3,02 bilionu. Zbytek peněz odešel do zahraničí.

S volnými místy není v Česku problém

S volnými místy není v Česku problém

Ve 3. čtvrtletí 2015 činila míra volných pracovních míst v Česku 2,3 %. Meziročně se zvýšila o 0,9 p. b., nejrychleji ze zemí Unie.

Inflace se snížila

Inflace se snížila

Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice ve 3. čtvrtletí letošního roku zpomalil. Přispěl k tomu i pokles světových cen ropy během léta.

HDP odliv zisků nezohledňuje

HDP odliv zisků nezohledňuje

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Nejdráž si dnes půjčuje Řecko

Nejdráž si dnes  půjčuje Řecko

Řecké dluhopisy považují investoři za rizikové. České jsou z jejich pohledu bezpečné.

Do duševního vlastnictví investujeme méně než Unie

Do duševního vlastnictví investujeme méně než Unie

Po dvou letech recese, 2012–2013, se investice v České republice zvýšily. V porovnání s Evropskou unií byl jejich přírůstek téměř dvojnásobný, proti eurozóně dokonce více než čtyřnásobný. Narostly především investice do budov a staveb i do technologií.

Odliv dividend zesílil

Odliv dividend zesílil

Rovných 214 mld. Kč odplynulo z České republiky do zahraničí. Jednalo se o čistý odliv dividend z přímých zahraničních investic.

Firmám se daří více než jejich zaměstnancům

Firmám se daří více než jejich zaměstnancům

Zisky nefinančních podniků stouply v roce 2014 o 13,3 %, tedy více než v letech konjunktury. Se svými zaměstnanci se o ně firmy ale moc dělit nechtěly. Počty zaměstnanců v nefinančních podnicích narostly jen o 1,1 %, jejich mzdy se zvýšily o 2,1 %.

Druhý nejrychlejší růst v EU

Druhý nejrychlejší růst v EU

Podle meziročního růstu hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí 2014 Českou republiku překonalo z unijních zemí jen Maďarsko.

Na zahraničí jsme závislí

Na zahraničí jsme závislí

Otevřenost české ekonomiky vůči zahraničí je sice nadprůměrná, za extrémní ji ale považovat nelze.

Hospodaření se zlepšilo

Hospodaření se zlepšilo

Vládní instituce v ČR v roce 2013 hospodařily s deficitem ve výši 1,3 % HDP. Byl nejmenší od roku 2007.

V deflaci pět zemí Unie

V deflaci pět zemí Unie

Bulharsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Slovensko. To je pět zemí, kde spotřebitelé v letošním červenci za své nákupy platili méně než před rokem.

Produktivita práce neroste

Produktivita práce neroste

Za osmnáct let se hodinová produktivita práce v Česku reálně zvýšila téměř o dvě třetiny. Velký podíl na tom mělo období 1996–2008. Posledních pět let však produktivita už jen stagnovala.

Dovoz masa vytlačoval tuzemské producenty

Dovoz masa vytlačoval tuzemské producenty

Deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty býval v letech 1999–2001 vždy menší než 20 mld. Kč, ale v letech 2009–2012 překonával dovoz hodnotu vývozu v průměru o 32,5 mld. Kč. K prohlubování tohoto deficitu vedly zejména silné dovozy zeleniny a ovoce, masa a masných výrobků.

Cenová hladina rostla průměrně o 1,1 % ročně

Cenová hladina rostla průměrně o 1,1 % ročně

V roce 2012 po dvouletém poklesu cenová hladina opět poskočila směrem vzhůru. Přispěl k tomu cenový vývoj ve většině oblastí ekonomiky. Dokazují to i cenové indexy, které jej charakterizují.