Drobečková navigace

Co se stalo se mzdou v nepodnikatelské sféře?

Co se stalo se mzdou v nepodnikatelské sféře?

Vláda schválila 21. srpna usnesení, které ČSÚ ukládá publikovat průměrnou mzdu v nepodnikatelské sféře, a to i přes zásadní připomínky statistiků. Problém, na který ČSÚ dlouhodobě veřejně upozorňuje, se tím nevyřeší. Nemožnost splnit zmíněné usnesení nepramení z neochoty ČSÚ něco spočítat. Je dána změnami metodiky.

Ze zastoupení odcházím se smíšenými pocity

Ze zastoupení odcházím se smíšenými pocity

Na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu odjížděl statistický atašé Jindřich Trejbal jako realista. „Ze všech schůzek a jednání jsem však nabyl přesvědčení, že člověk se musí na jednotlivé postupy a jednání dívat nejen velmi realisticky, ale musí být zároveň připraven i bojovat za to, čeho chce dosáhnout,“ říká diplomat.

Překvapivý růst irské ekonomiky

Překvapivý růst irské ekonomiky

V polovině července v médiích výrazně rezonovala zpráva o nezvykle rychlém růstu irské ekonomiky v roce 2015. Ta meziročně zvýšila svou výkonnost měřenou HDP o 26,3 % a dostala se tak do čela světového žebříčku.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Irští statistici si dokážou poradit s globálními korporacemi

Irští statistici si dokážou poradit s globálními korporacemi

V Irsku je vliv globalizace, vzhledem k velikosti země, mnohem intenzivnější než v zemích typu Francie či Německa.

Výroba a zaměstnanost jako spojité nádoby

Výroba a zaměstnanost  jako spojité nádoby

Hrubý domácí produkt a zaměstnanost jsou považovány za spojité nádoby – pohybují se stejným směrem.

Deflace. máme si na ni zvykat?

Deflace. máme si  na ni zvykat?

Téma deflace, tedy všeobecného poklesu cenové hladiny v ekonomice, bylo po dlouhá desetiletí pro ekonomy zcela okrajové.

Co je a co není vidět

Co je a co není vidět

Často se říká, že statistika je přesným součtem nepřesných čísel, a ono na tom s jistou dávkou nadsázky něco je.

Tlak na transparentnost vládních financí roste

Tlak na transparentnost vládních financí roste

Hospodaření s veřejnými prostředky bude vždy centrem pozornosti, a to z různých důvodů.

Jak zlepšovat evropské statistiky

Jak zlepšovat evropské statistiky

V souvislosti se zvyšující se rolí statistiky při rozhodování tvůrců hospodářské politiky, ať už na národní nebo nadnárodní (evropské) úrovni, se stále více dostávají do popředí otázky na její kvalitu a nezávislost.

Globalizace zkresluje svět

Globalizace zkresluje svět

Globalizace má silný vliv na měření ekonomik na národní úrovni. Nové typy přeshraničních transakcí se ukazují jako těžko zachytitelné a měřitelné.

Obchod s přidanou hodnotou

Obchod s přidanou hodnotou

Tradiční otázka ekonomů, s kým a s čím obchodujeme, se stává v souvislosti s konceptem globálního hodnotového řetězce minulostí. Souvisí to s relativizací pojmu „země původu zboží“. Produkty v procesu výroby a distribuce přecházejí hranice hned několikrát.

Jaké jsou dopady internacionalizace ekonomik

Jaké jsou dopady internacionalizace ekonomik

V období konjunktury je globalizace pozitivním faktorem. Přispívá ale i k rychlejším přenosům negativních trendů.

Co je to maloobchod?

Co je to maloobchod?

Tato zdánlivě jednoduchá otázka je ve skutečnosti dosti složitá, zejména když jde o měření tržeb v tomto odvětví.

Ostře sledovaný index

Ostře sledovaný index

Vývoj spotřebitelských cen patří mezi nejsledovanější makroekonomické ukazatele. Obecně se ztotožňuje s mírou inflace. Přesněji řečeno, pokrývá jen část cenového vývoje v ekonomice, byť velmi významnou.

Rok 2014 z pohledu statistiky

Rok 2014  z pohledu statistiky

Začátkem roku 2015 postupně dobíhají statistické údaje o tom, jak se naše společnost a ekonomika vyvíjely v průběhu roku 2014.

Význam národních účtů

Význam národních účtů

Národní účty nepatří mezi statistiky, jejichž údaje by byly tématem debat široké veřejnosti, jako je tomu např. u průměrné mzdy či vývoje spotřebitelských cen. Přesto nepřímo výrazně ovlivňují životy občanů.

Růst evropské ekonomiky pokračoval

Růst evropské ekonomiky pokračoval

Ve 3. a 4. čtvrtletí 2013 pokračoval růst evropské ekonomiky. Jeho tempo se proti předchozímu čtvrtletí mírně zvýšilo, v EU28 o 0,4 %, resp. o 0,3 % v eurozóně. Meziročně se HDP v zemích EU28 zvýšil o 1,0 % a v eurozóně o 0,5 %.

Růst dluhu přibrzdil

Růst dluhu přibrzdil

Po šesti letech klesl v zemích eurozóny dluh vládního sektoru v poměru k hrubému domácímu produktu. Česká republika stále patří ke skupině zemí s relativně nízkým zadlužením.

Změna Rychlé informace o zahraničním obchodě

Změna Rychlé informace o zahraničním obchodě

V nové podobě vyjde Rychlá informace o zahraničním obchodě s údaji za leden 2014 na začátku března. Na rozdíl od předchozích „rychlíků“ bude kromě informace o vývoji přeshraniční statistiky více zdůrazňovat údaje v národním pojetí.

Zaměstnanost klesala

Zaměstnanost klesala

Ve 3. čtvrtletí 2013 zůstal v celé EU28 počet zaměstnaných ve srovnání s předchozím čtvrtletím stabilní. Meziročně se zaměstnanost snížila.

Zadlužení vlád roste

Zadlužení vlád roste

Vládní dluh v poměru k HDP meziročně vzrostl.
Na konci 2. čtvrtletí 2013 dluh vládního sektoru v poměru k HDP meziročně vzrostl v EU28 o 2,1 p. b. (z 84,7 % na 86,8 %).

Zatím beze změny

Zatím beze změny

Nezaměstnanost meziročně vzrostla, meziměsíčně se však nezměnila.

Evropská ekonomika konečně ožila

Evropská ekonomika konečně ožila

Ve 2. čtvrtletí 2013 se v Evropské unii obnovil mezičtvrtletní růst hrubého domácího produktu.

Trojnásobný rozdíl

Trojnásobný rozdíl

Spotřeba domácností v EU27 se pohybuje mezi 48 % a 141 % průměru.

Deficit nad kritérii

Deficit nad kritérii

V roce 2012 se hospodaření vládního sektoru v zemích EU27 meziročně zlepšilo.

Zhoršení ekonomického výkonu EU

Zhoršení ekonomického výkonu EU

V posledním čtvrtletí 2012 se ve většině zemí EU znatelně zhoršil ekonomický výkon.

Hůř na jihu Evropy

Hůř na jihu Evropy

V Řecku a Španělsku je bez práce více než čtvrtina práceschopného obyvatelstva.

Revize národních účtů

Revize národních účtů

Podle nařízení Evropské unie budou muset členské země od roku 2014 sestavovat národní účty podle standardu ESA 2010. To se dotkne jak statistik Českého statistického úřadu, tak i České národní banky. Revize národních účtů jsou čtvrtou prioritou ČSÚ na rok 2013.