Drobečková navigace

Makroekonomika a finance

Ceny nemovitostí v EU rostou

Ceny nemovitostí  v EU rostou

Česko zažívá nejrychlejší růst cen nemovitostí v Unii, zdražování se však týká většiny členů. 

Podíl volných míst je v Česku nejvyšší v Unii

Podíl volných míst je v Česku nejvyšší v Unii

Podíl volných pracovních míst se v České republice za poslední tři roky zvýšil o 2 p. b. To je nejvíce v EU.

Investiční aktivita v ČR zpomalila

Investiční aktivita v ČR zpomalila

Čerpání evropských dotací výrazně ovlivnilo investiční aktivitu v některých zemích EU.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Indexy spotřebitelských cen v roce 2016

Indexy spotřebitelských cen v roce 2016

Průměrná míra inflace v roce 2016 dosáhla 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2015. Přesto se jedná o čtvrtou nejnižší hodnotu v historii samostatné České republiky.

Spotřebitelské ceny v ČR se významně zvýšily

Spotřebitelské ceny v ČR se významně zvýšily

V listopadu byl růst cen v České republice druhý nejrychlejší v celé Evropské unii.

Konkurenceschopnost ČR dlouhodobě pokulhává

Konkurenceschopnost ČR dlouhodobě pokulhává

Podíl Česka na celosvětové hodnotě vývozu se mezi rokem 2013 a 2014 zvýšil. Proti roku 2009 ale zůstal nižší.

Ceny v ČR jsou stále nízké

Ceny v ČR jsou stále nízké

V porovnání s průměrem Unie je život v Česku levnější o dvě pětiny.

S volnými místy není v Česku problém

S volnými místy není v Česku problém

Ve 3. čtvrtletí 2015 činila míra volných pracovních míst v Česku 2,3 %. Meziročně se zvýšila o 0,9 p. b., nejrychleji ze zemí Unie.

EU: Produktivita vzrostla

EU: Produktivita vzrostla

Přírůstek produktivity práce v EU28 byl v roce 2014 proti roku 2010 větší než za předchozí čtyři roky. V České republice tomu bylo naopak.

Inflace se snížila

Inflace se snížila

Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice ve 3. čtvrtletí letošního roku zpomalil. Přispěl k tomu i pokles světových cen ropy během léta.

HDP odliv zisků nezohledňuje

HDP odliv zisků nezohledňuje

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Většina zemí Unie daleko za spotřebou EU15

Většina zemí Unie daleko za spotřebou EU15

V HDP na obyvatele v paritě kupní síly byla loni ČR na 77 % průměru „starých“ zemí unie, ve spotřebě domácností však na necelých dvou třetinách.

Nejdráž si dnes půjčuje Řecko

Nejdráž si dnes  půjčuje Řecko

Řecké dluhopisy považují investoři za rizikové. České jsou z jejich pohledu bezpečné.

Skutečné faktory růstu české ekonomiky

Česká ekonomika již sedmé čtvrtletí po sobě meziročně roste. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl HDP o 4,4 %. Průměr za celé období od čtvrtého čtvrtletí 2013 činí 2,5 %.

Nejlepší příjmy v Německu

Nejlepší příjmy v Německu

Jaký je rozdíl v příjmech na obyvatele mezi zeměmi EU?

Odliv dividend zesílil

Odliv dividend zesílil

Rovných 214 mld. Kč odplynulo z České republiky do zahraničí. Jednalo se o čistý odliv dividend z přímých zahraničních investic.

Za co evropské vlády nejvíce utrácejí?

Za co evropské vlády nejvíce utrácejí?

Obraz o vydáních vlády poskytuje statistika výdajů členěná podle tzv. klasifikace COFOG. Výdaje zařazuje do příslušných „kolonek“: národní bezpečnost, životní prostředí, vzdělávání, zdravotní péče či sociální zabezpečení.

Využívání systému národních účtů pro administrativní účely

Využívání systému národních účtů pro administrativní účely

Národní účty poskytují ucelený přehled o ekonomice země, který má širokou skupinu uživatelů. Kromě analytiků a akademické sféry jde i o uživatele z řad mezinárodních institucí, především orgány Evropské unie využívající vybrané ukazatele pro administrativní účely.

Evropa šetří

Evropa šetří

Po dlouhých sedmi letech EU28 dosáhla cíle, který si sama určila – schodky rozpočtu pod limit maastrichtského kritéria.

Druhý nejrychlejší růst v EU

Druhý nejrychlejší růst v EU

Podle meziročního růstu hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí 2014 Českou republiku překonalo z unijních zemí jen Maďarsko.

Na zahraničí jsme závislí

Na zahraničí jsme závislí

Otevřenost české ekonomiky vůči zahraničí je sice nadprůměrná, za extrémní ji ale považovat nelze.

Ekonomiku zvedly hlavně investice

Ekonomiku zvedly hlavně investice

Loňská tři čtvrtletí ukázala, že česká ekonomika překonala recesi. Reálně vyprodukovala hrubý domácí produkt v hodnotě přes 3 bil. Kč. Za tutéž dobu v roce 2013 jí k loňskému výsledku chybělo 33 mld. Kč. K růstu hrubého domácího produktu přispěly hlavně investice.

Peníze jsou levné

Peníze jsou levné

Ještě nikdy si banky zemí eurozóny nepůjčovaly na peněžním trhu levněji než nyní.

Význam národních účtů

Význam národních účtů

Národní účty nepatří mezi statistiky, jejichž údaje by byly tématem debat široké veřejnosti, jako je tomu např. u průměrné mzdy či vývoje spotřebitelských cen. Přesto nepřímo výrazně ovlivňují životy občanů.

Alchymie revizí

Alchymie revizí

Uživatele statistik dnes zajímají pouze výsledné agregáty nebo údaje o dluhu a deficitu vládních institucí. To je škoda.

Hospodaření se zlepšilo

Hospodaření se zlepšilo

Vládní instituce v ČR v roce 2013 hospodařily s deficitem ve výši 1,3 % HDP. Byl nejmenší od roku 2007.

Evropa USA nedohání

Evropa USA nedohání

Rozdíl v produktivitě práce americké ekonomiky a hospodářství Evropské unie se prohloubil.

Globalizace komplikuje statistiku

Globalizace komplikuje statistiku

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.

Záměry Eurostatu s Intrastatem

Záměry Eurostatu s Intrastatem

Statistika zahraničního obchodu se zbožím prošla v uplynulých letech velkými změnami. Se vstupem ČR do EU se podstatně změnil způsob vykazování i metodika a zpracování výsledků. Dosavadní přebírání vybraných informací z celní statistiky (výběr dat z Jednotných správních dokladů) je doplněn výkazy Intrastat, které jsou

V deflaci pět zemí Unie

V deflaci pět zemí Unie

Bulharsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Slovensko. To je pět zemí, kde spotřebitelé v letošním červenci za své nákupy platili méně než před rokem.