Drobečková navigace

Makroekonomika a finance

Význam národních účtů

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Národní účty nepatří mezi statistiky, jejichž údaje by byly tématem debat široké veřejnosti, jako je tomu např. u průměrné mzdy či vývoje spotřebitelských cen. Přesto nepřímo výrazně ovlivňují životy občanů.

Alchymie revizí

ilustrativní obrázek

Uživatele statistik dnes zajímají pouze výsledné agregáty nebo údaje o dluhu a deficitu vládních institucí. To je škoda.

Hospodaření se zlepšilo

ilustrační foto

Vládní instituce v ČR v roce 2013 hospodařily s deficitem ve výši 1,3 % HDP. Byl nejmenší od roku 2007.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Evropa USA nedohání

Ilustrační foto

Rozdíl v produktivitě práce americké ekonomiky a hospodářství Evropské unie se prohloubil.

Globalizace komplikuje statistiku

ilustrativní obrázek

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.

Záměry Eurostatu s Intrastatem

Mgr. Karel Král

Statistika zahraničního obchodu se zbožím prošla v uplynulých letech velkými změnami. Se vstupem ČR do EU se podstatně změnil způsob vykazování i metodika a zpracování výsledků. Dosavadní přebírání vybraných informací z celní statistiky (výběr dat z Jednotných správních dokladů) je doplněn výkazy Intrastat, které jsou

V deflaci pět zemí Unie

ilustrativní obrázek

Bulharsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Slovensko. To je pět zemí, kde spotřebitelé v letošním červenci za své nákupy platili méně než před rokem.

Po 20 letech dochází k revizi národních účtů

ilustrativní obrázek

Národní účty představují jediný celosvětově přijímaný systém popisu ekonomiky státu. Systematicky jsou budovány od 50. let 20. století s tím, že se čas od času, s ohledem na měnící se sociálně-ekonomické podmínky, revidují.

Příznivý obrat v 1. čtvrtletí

Ilustrační foto

Domácnosti ve velké většině zemí EU28 vydaly na spotřebu v letošním 1. čtvrtletí reálně o dost více než loni.

Statistickým pojmům je dobré rozumět

ilustrační foto

Česká veřejnost čelí neustálému přívalu statistických informací. Kromě každodenní dávky údajů o pohybech cen potravin, léků, nájmů, energií, růstu, případně snížení, bankovních úroků se lidé setkávají i s „novými“ statistickými pojmy. Jedním z nich je hrubý domácí produkt.

Cena práce stagnovala

Ilustrační foto

Pokud jde o náklady práce, pak stokoruna hrubého domácího produktu stála v roce 2013 v EU o 11,6 % více než v roce 2005. V Česku to bylo více o 12,5 %.

Míra investic firem v EU níž

Ilustrační foto

I přes dva roky trvající recesi je míra investic nefinančních podniků v České republice jedna z nejvyšších v Evropě.

Rostou příjmy domácností?

Ilustrační foto

Hrubé disponibilní příjmy domácností v celé EU rostou podstatně rychleji než příjmy domácností zemí eurozóny.

Stagnace se dotkla i pojišťovnictví

Ilustrační foto

Z výše předepsaného hrubého pojistného vyplynulo, že v roce 2012 meziročně vzrostlo životní pojištění o 4,4 %. Neživotní pojištění zaznamenalo pokles o 0,2 %. Vývoj v pojišťovnictví tak odpovídal celkovému vývoji české ekonomiky.

V Intrastatu se snižuje administrativní zátěž zpravodajských jednotek

Ilustrační foto

Systém Intrastat sleduje pohyb zboží mezi plátci DPH v rámci celé Evropské unie. Povinnost poskytovat údaje do Intrastatu mají v ČR osoby registrované k DPH, které překročily hodnotu prahu pro vykazování osmi milionů Kč, zvlášť pro přijetí nebo odeslání.

Růst evropské ekonomiky pokračoval

Ilustrační foto

Ve 3. a 4. čtvrtletí 2013 pokračoval růst evropské ekonomiky. Jeho tempo se proti předchozímu čtvrtletí mírně zvýšilo, v EU28 o 0,4 %, resp. o 0,3 % v eurozóně. Meziročně se HDP v zemích EU28 zvýšil o 1,0 % a v eurozóně o 0,5 %.

Růst dluhu přibrzdil

Ilustrační foto

Po šesti letech klesl v zemích eurozóny dluh vládního sektoru v poměru k hrubému domácímu produktu. Česká republika stále patří ke skupině zemí s relativně nízkým zadlužením.

Zaměstnanost klesala

Ilustrační obrázek

Ve 3. čtvrtletí 2013 zůstal v celé EU28 počet zaměstnaných ve srovnání s předchozím čtvrtletím stabilní. Meziročně se zaměstnanost snížila.

Zadlužení vlád roste

Dluh vládního sektoru

Vládní dluh v poměru k HDP meziročně vzrostl.
Na konci 2. čtvrtletí 2013 dluh vládního sektoru v poměru k HDP meziročně vzrostl v EU28 o 2,1 p. b. (z 84,7 % na 86,8 %).

Zatím beze změny

Ilustrační foto

Nezaměstnanost meziročně vzrostla, meziměsíčně se však nezměnila.

Evropská ekonomika konečně ožila

ilustrační foto

Ve 2. čtvrtletí 2013 se v Evropské unii obnovil mezičtvrtletní růst hrubého domácího produktu.

Trojnásobný rozdíl

ilustrativní obrázek

Spotřeba domácností v EU27 se pohybuje mezi 48 % a 141 % průměru.

Máme našetřeno?

Pověstná spořivost sektoru domácností v ČR dostala v minulém desetiletí trhlinu.

Deficit nad kritérii

Ilustrační foto

V roce 2012 se hospodaření vládního sektoru v zemích EU27 meziročně zlepšilo.

Odhady zdrojů a užití HDP České republiky pro období 1970–1989

ilustrativní fotka

Čeští statistici prezentovali poprvé údaje o hrubém domácím produktu z období plánované ekonomiky. V zemích střední a východní Evropy se jedná o výjimečný počin široce využitelný v celé řadě vědeckých disciplín.

Zhoršení ekonomického výkonu EU

ilustrativní obrázek

V posledním čtvrtletí 2012 se ve většině zemí EU znatelně zhoršil ekonomický výkon.

Sklon spořit mírně oslabil

Ilustrační foto

Evropské domácnosti odložily v posledních letech stranou menší díl svých celkových příjmů. Míra úspor přesto zůstává vysoká.

ČR a EU: odlišný vývoj

Ilustrační foto

Směrem k růstu HDP působil zahraniční obchod, opačně pak výdaje na spotřebu a slábnoucí tvorba kapitálu.