Drobečková navigace

Makroekonomika a finance

Peníze jsou levné

ilustrační foto

Ještě nikdy si banky zemí eurozóny nepůjčovaly na peněžním trhu levněji než nyní.

Význam národních účtů

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Národní účty nepatří mezi statistiky, jejichž údaje by byly tématem debat široké veřejnosti, jako je tomu např. u průměrné mzdy či vývoje spotřebitelských cen. Přesto nepřímo výrazně ovlivňují životy občanů.

Alchymie revizí

ilustrativní obrázek

Uživatele statistik dnes zajímají pouze výsledné agregáty nebo údaje o dluhu a deficitu vládních institucí. To je škoda.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Hospodaření se zlepšilo

ilustrační foto

Vládní instituce v ČR v roce 2013 hospodařily s deficitem ve výši 1,3 % HDP. Byl nejmenší od roku 2007.

Evropa USA nedohání

Ilustrační foto

Rozdíl v produktivitě práce americké ekonomiky a hospodářství Evropské unie se prohloubil.

Globalizace komplikuje statistiku

ilustrativní obrázek

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.

Záměry Eurostatu s Intrastatem

Mgr. Karel Král

Statistika zahraničního obchodu se zbožím prošla v uplynulých letech velkými změnami. Se vstupem ČR do EU se podstatně změnil způsob vykazování i metodika a zpracování výsledků. Dosavadní přebírání vybraných informací z celní statistiky (výběr dat z Jednotných správních dokladů) je doplněn výkazy Intrastat, které jsou

V deflaci pět zemí Unie

ilustrativní obrázek

Bulharsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Slovensko. To je pět zemí, kde spotřebitelé v letošním červenci za své nákupy platili méně než před rokem.

Po 20 letech dochází k revizi národních účtů

ilustrativní obrázek

Národní účty představují jediný celosvětově přijímaný systém popisu ekonomiky státu. Systematicky jsou budovány od 50. let 20. století s tím, že se čas od času, s ohledem na měnící se sociálně-ekonomické podmínky, revidují.

Příznivý obrat v 1. čtvrtletí

Ilustrační foto

Domácnosti ve velké většině zemí EU28 vydaly na spotřebu v letošním 1. čtvrtletí reálně o dost více než loni.

Statistickým pojmům je dobré rozumět

ilustrační foto

Česká veřejnost čelí neustálému přívalu statistických informací. Kromě každodenní dávky údajů o pohybech cen potravin, léků, nájmů, energií, růstu, případně snížení, bankovních úroků se lidé setkávají i s „novými“ statistickými pojmy. Jedním z nich je hrubý domácí produkt.

Cena práce stagnovala

Ilustrační foto

Pokud jde o náklady práce, pak stokoruna hrubého domácího produktu stála v roce 2013 v EU o 11,6 % více než v roce 2005. V Česku to bylo více o 12,5 %.

Míra investic firem v EU níž

Ilustrační foto

I přes dva roky trvající recesi je míra investic nefinančních podniků v České republice jedna z nejvyšších v Evropě.

Rostou příjmy domácností?

Ilustrační foto

Hrubé disponibilní příjmy domácností v celé EU rostou podstatně rychleji než příjmy domácností zemí eurozóny.

Stagnace se dotkla i pojišťovnictví

Ilustrační foto

Z výše předepsaného hrubého pojistného vyplynulo, že v roce 2012 meziročně vzrostlo životní pojištění o 4,4 %. Neživotní pojištění zaznamenalo pokles o 0,2 %. Vývoj v pojišťovnictví tak odpovídal celkovému vývoji české ekonomiky.

V Intrastatu se snižuje administrativní zátěž zpravodajských jednotek

Ilustrační foto

Systém Intrastat sleduje pohyb zboží mezi plátci DPH v rámci celé Evropské unie. Povinnost poskytovat údaje do Intrastatu mají v ČR osoby registrované k DPH, které překročily hodnotu prahu pro vykazování osmi milionů Kč, zvlášť pro přijetí nebo odeslání.

Růst evropské ekonomiky pokračoval

Ilustrační foto

Ve 3. a 4. čtvrtletí 2013 pokračoval růst evropské ekonomiky. Jeho tempo se proti předchozímu čtvrtletí mírně zvýšilo, v EU28 o 0,4 %, resp. o 0,3 % v eurozóně. Meziročně se HDP v zemích EU28 zvýšil o 1,0 % a v eurozóně o 0,5 %.

Růst dluhu přibrzdil

Ilustrační foto

Po šesti letech klesl v zemích eurozóny dluh vládního sektoru v poměru k hrubému domácímu produktu. Česká republika stále patří ke skupině zemí s relativně nízkým zadlužením.

Zaměstnanost klesala

Ilustrační obrázek

Ve 3. čtvrtletí 2013 zůstal v celé EU28 počet zaměstnaných ve srovnání s předchozím čtvrtletím stabilní. Meziročně se zaměstnanost snížila.

Zadlužení vlád roste

Dluh vládního sektoru

Vládní dluh v poměru k HDP meziročně vzrostl.
Na konci 2. čtvrtletí 2013 dluh vládního sektoru v poměru k HDP meziročně vzrostl v EU28 o 2,1 p. b. (z 84,7 % na 86,8 %).

Zatím beze změny

Ilustrační foto

Nezaměstnanost meziročně vzrostla, meziměsíčně se však nezměnila.

Evropská ekonomika konečně ožila

ilustrační foto

Ve 2. čtvrtletí 2013 se v Evropské unii obnovil mezičtvrtletní růst hrubého domácího produktu.

Trojnásobný rozdíl

ilustrativní obrázek

Spotřeba domácností v EU27 se pohybuje mezi 48 % a 141 % průměru.

Máme našetřeno?

Pověstná spořivost sektoru domácností v ČR dostala v minulém desetiletí trhlinu.

Deficit nad kritérii

Ilustrační foto

V roce 2012 se hospodaření vládního sektoru v zemích EU27 meziročně zlepšilo.

Odhady zdrojů a užití HDP České republiky pro období 1970–1989

ilustrativní fotka

Čeští statistici prezentovali poprvé údaje o hrubém domácím produktu z období plánované ekonomiky. V zemích střední a východní Evropy se jedná o výjimečný počin široce využitelný v celé řadě vědeckých disciplín.

Zhoršení ekonomického výkonu EU

ilustrativní obrázek

V posledním čtvrtletí 2012 se ve většině zemí EU znatelně zhoršil ekonomický výkon.

Sklon spořit mírně oslabil

Ilustrační foto

Evropské domácnosti odložily v posledních letech stranou menší díl svých celkových příjmů. Míra úspor přesto zůstává vysoká.

ČR a EU: odlišný vývoj

Ilustrační foto

Směrem k růstu HDP působil zahraniční obchod, opačně pak výdaje na spotřebu a slábnoucí tvorba kapitálu.