Drobečková navigace

Statistika odvětví

Rekordní počet příjezdů

Rekordní počet příjezdů

V roce 2016 se počet přenocování přiblížil 50 mil. nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 6,9 % a počet přenocování o 5,5 %.

Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2015

Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2015

Výkon českého stavebnictví se podle statistik dále zlepšil. Stavební produkce v roce 2015 meziročně vzrostla o 7,1 %.

Maloobchodu se dařilo

Maloobchodu se dařilo

Za uplynulá tři čtvrtletí se reálné tržby v maloobchodě oproti stejnému období roku 2014 zvýšily o 5,6 %. Naposledy rostly tržby rychleji v roce 2007.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Výkon stavebnictví překvapil

Výkon stavebnictví  překvapil

Vývoj stavebnictví v Česku dosáhl od roku 2000 vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008 a od té doby až do roku 2013 stále klesal. Teprve rok 2014 přinesl určitý návrat k růstu. Stavební produkce roste i v roce 2015.

Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

Hromadná ubytovací zařízení vykázala ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšený zájem hostů. Na ubytovací statistice se projevilo i mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě.

Začátek léta ve znamení optimismu

Začátek léta ve znamení optimismu

Celková důvěra v domácí ekonomiku se letos v červnu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry oproti květnu vzrostl o 1,7 bodu.

Zájem o dřevěné konstrukce domů stoupá

Zájem o dřevěné konstrukce domů stoupá

Rodinné domy jsou stavěny převážně s použitím zděné nosné konstrukce. V roce 2014 byla dokončena desetina rodinných domů s dřevěnou nosnou konstrukcí. U bytových domů má nadpoloviční většinu také zděná nosná konstrukce, podíl montovaných staveb klesá.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2015

Průmysl v 1. čtvrtletí 2015

V prvních třech měsících letošního roku pokračoval český průmysl v růstu. Nové průmyslové zakázky dávají příznivé vyhlídky i do následujícího období.

Tržby v dopravě rostly

Tržby v dopravě rostly

Již pátým rokem rostly v Česku tržby v dopravě. Třetí rok v řadě překročily průměr EU28. V roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %.

Stavebnictví v roce 2014

Stavebnictví v roce 2014

Výkon českého stavebnictví se podle statistických údajů po pěti letech zlepšil. Naději do příštích let dává i vývoj v oblasti stavebních zakázek.

Maloobchod vloni ožil

Maloobchod vloni ožil

V roce 2014 prodej v maloobchodních prodejnách meziročně vzrostl o 2,8 %, což bylo nejvíce za posledních šest let. Tržby se zvýšily ve všech měsících, jedinou výjimkou byl listopad.

Návštěvnost mírně rostla

Návštěvnost mírně rostla

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se ve 3. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil o 1 %.

Průmyslu se daří

Průmyslu se daří

V roce 2014 si český i evropský průmysl prozatím vedl lépe než v předešlém roce.

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

Česká republika patří mezi dvě třetiny zemí Evropské unie, ve kterých příjmy z cestovního ruchu převyšují výdaje. Kvůli rostoucím výdajům českých rezidentů v zahraničí však kladná bilance cestovního ruchu slábne.

Vývoj stavebních povolení od roku 2005

Vývoj stavebních povolení od roku 2005

Výši plánovaných investic na stavby na ochranu životního prostředí, nebytové budovy a zejména na ostatní stavby ovlivňuje čerpání financí z evropských fondů a přidělování veřejných financí. Nejvíce peněz na ochranu životního prostředí se vydává v krajích Jihomoravském a Ústeckém.

Maloobchod ožil

Maloobchod ožil

Po kolísavém vývoji v roce 2013 se letos tržby v maloobchodě vyvíjely příznivěji. K oživení přispěl zejména prodej spotřebního zboží jak v prodejnách, tak přes internet.

Šetření ENERGO 2015 zahájeno

Šetření ENERGO 2015 zahájeno

Energetika je jedním z průmyslových odvětví. Zabývá se činnostmi spojenými s těžbou energetických surovin a jejich zpracováním, výrobou dalších paliv a energií, jejich distribucí k zákazníkům až po jejich konečnou spotřebu.

Stavebnictví na vzestupu?

Stavebnictví na vzestupu?

Stavebnictví v České republice dosáhlo vrcholu své konjunktury v roce 2008 a od té doby klesá. Rok 2014 zatím přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce za leden až srpen meziročně vzrostl o 2,9 %.

Cestovní ruch v EU28

Cestovní ruch v EU28

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 0,5 %. Do některých států ve srovnání s předchozím rokem ale zavítalo více turistů.

Služby ve znamení růstu

Služby ve znamení růstu

V 1. čtvrtletí 2014 se tržby v běžných cenách v odvětví služeb zvyšovaly jak v Česku, tak i v rámci celé EU28. Na růstu v ČR se podílela zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních a podpůrných služeb.

Agrocenzus 2020 odstartován

Agrocenzus 2020 odstartován

Na posledním zasedání ředitelů zemědělských statistik členských států v Eurosta­tu zaznělo, že je třeba zásadně změnit zemědělskou statistiku.

Bez žen se ekonomika neobejde

Bez žen se ekonomika neobejde

O ženách a mužích na trhu práce koluje řada zvláštních mýtů. Jeden z nich například říká, že ženy jsou diskriminovány mužskými zaměstnavateli jen proto, že jsou ženy. Právě proto mají mít nižší mzdy a jsou více ohrožené nezaměstnaností.

Tuzemský průmysl roste

Tuzemský průmysl roste

Výsledky za průmysl v 1. čtvrtletí 2014 přinášejí poměrně optimistický obrázek. Nejedná se ale o výrazné překvapení. Výsledky plynule navazují na oživení, které nastalo v průběhu loňského roku.

Tržby v dopravě rostly především koncem roku

Tržby v dopravě rostly především koncem roku

Růst tržeb v dopravě se v průběhu roku 2013 postupně zvyšoval. Nejvyššího meziročního růstu tržeb v běžných cenách, nejen ve 4. čtvrtletí, ale i za celý rok, dosáhla doprava v prosinci, což bylo ovlivněno nízkou základnou v předchozím roce.

Maloobchod v roce 2013

Maloobchod v roce 2013

I když v posledních měsících maloobchodní tržby mírně ožily, celkový výsledek ukázal jejich další pokles. Vzhledem k meziročnímu indexu ve stálých cenách 99,9 % lze hovořit spíše o stagnaci.

Dopady ICT na společnost

Dopady ICT na společnost

I když investice a kvalifikované lidské zdroje představují základ pro rozvoj oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), je to teprve efektivní nasazení a využití těchto moderních technologií, které umožňují zvyšování ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. I přes často pronášené proklamace o významu ICT

V zemích EU28 vzrostl zájem o ubytování

V zemích EU28 vzrostl zájem o ubytování

Počet nocí strávených hosty v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie za 3. čtvrtletí 2013 se meziročně zvýšil o 2,0 %. Také v prvních třech čtvrtletích uplynulého roku do ubytovacích zařízení přijelo více hostů.

Tvorba statistik přísluší statistikům

Tvorba statistik přísluší statistikům

Odpadové hospodářství je jednou z klíčových oblastí ekonomiky. Je proto nutné, aby informace o něm byly nejen kvalitní, ale také nezávislé.

Průmysl posiluje

Průmysl posiluje

Ve druhé polovině roku 2013 zaznamenal tuzemský průmysl oživení. Průmyslová produkce se tak dostává na dohled výsledkům z roku 2012.

O soběstačnosti ve spotřebě potravin

O soběstačnosti ve spotřebě potravin

Soběstačnost je definována jako nezávislost na externích zdrojích. Je to schopnost společnosti (jedince) uspokojovat své základní životní potřeby s využitím vlastních zdrojů v konkrétních podmínkách a čase. Je často zmiňována v oblasti hodnocení energetických zdrojů, ve zdravotnictví a také v zemědělství a ve spotřebě potravin.