Dlouhodobá spolupráce UNICEF a ČSÚ

UNICEF – Dětský fond OSN dlouhodobě využívá kompletní databázi ČSÚ o sociální a ekonomické situaci dětí, mládeže a žen.

Z podkladů sestavuje UNICEF v rámci projektu TransMonEE zprávy o podmínkách života dětí a rodin a tak napomáhá při tvorbě národních reforem, které prosazují práva dětí a mládeže. K nejčastějším odběratelům dat patří studenti, zástupci občanských sdružení a vládní výbory pro lidská práva. Poslední verze databáze je z letošního roku. Obsahuje více než 400 sociálních a ekonomických ukazatelů rozdělených do 11 témat, např. zdraví, ochrana dětí, vzdělání, sociální ochrana, kriminalita dětí a mládeže, životní podmínky domácností atd. Na tvorbě databáze ČSÚ dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s Ministerstvem spravedlnosti, s Policejním prezídiem, s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, případně podle potřeby s jinými institucemi. Úřad každoročně vytváří analytickou zprávu, jejíž téma se mění podle aktuálních potřeb společnosti (např. „Systém dětí bez rodičovské péče v ČR“, „Aktuální situace v kojeneckých ústavech“ nebo „Děti v konfliktu se zákonem“). V současné době ČSÚ zpracovává „Informaci o sběru dat o dětech se zdravotním postižením“. Více dalších informací naleznete ZDE.

 

Počet adoptovaných dětí