Jak to vidí Jana Gotvaldová: Chybí investice do dopravy

Kvalitní a fungující dopravní systémy jsou v současné době globalizace nezbytnou podmínkou nejen pro výkonnou ekonomiku, ale také pro spokojený život občanů, kteří chtějí pohodlně cestovat. Při statistickém hodnocení situace v dopravě vycházíme buď z finančních ukazatelů – tržby, zisku apod., nebo z pohledu tzv. naturálních ukazatelů – kolik se přepravilo osob nebo nákladů a kolik se přitom ujelo kilometrů. Výkony dopravy však závisí také na hustotě a kvalitě dopravní infrastruktury – hustotě silnic a železnic a velikosti a kvalitě vozového parku. Právě v hustotě železniční sítě patří ČR historicky k nejvýznamnějším státům Evropy. V čem však zaostává za evropským průměrem, je délka dálniční sítě. Výstavba dálnic pokulhává za rychlým rozvojem zejména individuální dopravy. V posledních letech došlo k významné modernizaci vozového parku. Přesto investice, které do rozvoje dopravní infrastruktury a obměny vozového parku směřují, nedosahují výše odpovídající současným potřebám a požadavkům na kvalitní, rychlou a bezpečnou přepravu osob a nákladů.

Naléhavým úkolem je proto udržet dobrou dopravní obslužnost až do úrovně jednotlivých obcí. Aby se ČR mohla stát dopravní křižovatkou Evropy, je zapotřebí, aby například do rozvoje dopravy více investovala.