Jaká je infrastruktura a dopravní park v ČR a EU?

V délce železničních tratí je Česká republika v Evropské unii na druhém místě. V počtu osobních železničních vozů na obyvatele dokonce na prvním. V délce dálnic však za unijním průměrem stále zaostává.

Za posledních 15 let (tj. za období 1998–2012) se situace v infrastruktuře železniční a silniční dopravy téměř nezměnila. Zatímco v roce 1998 dosahovaly železniční tratě délky 9 430 km, v roce 2012 se jejich délka zvýšila na 9 570 km. I přesto má ČR, hned po Lucembursku, druhou nejdelší železniční dopravní síť v EU28 vztaženou k rozloze (km2).

 

V dálnicích zaostáváme

Během posledních let se nezměnila ani délka silnic. Délka dálnic se sice od roku 1998 zvýšila na jeden a půlnásobek, avšak pokud se vztáhne k rozloze republiky v km2, pak s necelým jedním km dálnice na 100 km2 naše země zaostává za průměrem EU28. Ten činí 1,6 km na 100 km2. Ani počet autobusů a mikrobusů se od roku 1998 výrazně nezměnil. V roce 2012 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 19 882 autobusů a mikrobusů, avšak více než polovina z nich byla starší deseti let. Počet železničních osobních vozů poklesl z 5 778 v roce 1998 na 4 438 v roce 2012, přesto se podle počtu železničních osobních vozů ČR řadí na sedmé místo v EU28. Rozsáhlejší vozový park než my mají jen státy s mnohem větší rozlohou a počtem obyvatel: Francie, Německo, Itálie, Polsko, Rumunsko a Španělsko. Vztáhneme-li počet železničních osobních vozů k počtu obyvatel, má ČR více než čtyři vozy na 10 tis. obyvatel, což je nejvíce v EU. Průměrné stáří železničních osobních vozů však překračuje hodnotu 20 let.

Hustota dopr. sítě

Autobusy podle stáří

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby