V dopravě pracuje téměř čtvrt milionu lidí

V posledních dvanácti letech se počet zaměstnanců v dopravních podnicích postupně snižoval. Průměrná hrubá měsíční mzda v dopravě rostla pomaleji než v celém národním hospodářství.

Počet zaměstnanců v dopravních podnicích se postupně snižoval. Zatímco v roce 2000 pracovalo v tomto odvětví 274,1 tis. přepočtených zaměstnanců, v roce 2012 to bylo téměř o 30 tis. méně. Důvodem byla především celková ekonomická situace – pokles průmyslové výroby, útlum cestovního ruchu a také kontinuálně probíhající organizační změny a restrukturalizace ve velkých, v mnoha případech monopolních, podnicích (České dráhy, České aerolinie, Česká pošta aj.). Celkový počet zaměstnanců v České republice se od roku 2000 snížil o 3,7 %, v dopravě pracovalo v roce 2012 pouze 89,1 % osob v porovnání se situací v roce 2000. Zatímco průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství v letech 2000 až 2012 vzrostla téměř o 12 tis. Kč, v dopravě činil přírůstek pouze necelých 10 tis. Kč. V rámci celého odvětví dopravy, skladování a souvisejících a pomocných činností v dopravě však ve výši průměrné mzdy existují výrazné rozdíly. Ty vyplývají mimo jiné z rozdílných nároků na odbornost a psychickou náročnost vykonávané práce. Z pohledu makroekonomických veličin se v odvětví dopravy a skladování v roce 2012 vytvořilo 217,5 mld. Kč hrubé přidané hodnoty, což představovalo zhruba 6,3 % celkové hrubé přidané hodnoty v celém národním hospodářství. Podíl tohoto odvětví je podle údajů statistiky národních účtů zhruba stabilní a dlouhodobě se pohyboval v rozmezí 5,2–7,6 %, nejvyšší byl v roce 2003.

V sekci „H“ pracovalo 244,3 tis. zaměstnanců

V podnicích, které se v roce 2012 zabývaly dopravou, skladováním, pomocnými činnostmi v dopravě i poštovními a kurýrními činnostmi (sekce „h“ podle klasifikace ekonomických činností), pracovalo celkem 244,3 tis. zaměstnanců (v přepočtu na celý úvazek). Na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství se dopravní a související obory činnosti podílely zhruba 6,5 %.

Zaměstnanost v dopravě

H měsíční mzda v Kč

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika