Zadlužení vlád roste

Vládní dluh v poměru k HDP meziročně vzrostl.
Na konci 2. čtvrtletí 2013 dluh vládního sektoru v poměru k HDP meziročně vzrostl v EU28 o 2,1 p. b. (z 84,7 % na 86,8 %).

Relativně více se zadlužovaly země eurozóny, kde se relace dluhu vůči HDP zvýšila o 3,5 p. b. (z 89,9 % na 93,4 %). Mezičtvrtletně se tento ukazatel v EU28 zvýšil o 0,9 p. b., zatímco v eurozóně pouze o 0,1 p. b.

Z jednotlivých členských zemí byla nejvyšší míra vládního dluhu v poměru k hrubému domácímu produktu zaznamenána v Řecku (169,1 %), v Itálii (133,3 %) a v Irsku (125,7 %). Nejnižší naopak v Estonsku (9,8 %), Bulharsku (18,0 %) a Lucembursku (23,1 %). I přes relativně vysokou dynamiku v předchozích letech patří Česká republika k třetině zemí s nejnižší úrovní dluhu v poměru k HDP (46,5 %). Ve srovnání s 2. čtvrtletím 2012 zaznamenala převážná většina zemí EU28 zvýšení dluhu v poměru k HDP, pouze ve čtyřech zemích tento ukazatel klesl. Nejvyšší růst na konci 2. čtvrtletí 2013 zaznamenalo Řecko (+19,9 p. b.), Irsko (+15,5 p. b.), Kypr (+15,2 p. b.), Španělsko (+14,7 p. b.), Slovinsko (+14,1 p. b.) a Portugalsko (+13,1 p. b.), zatímco pokles hlásilo Lotyšsko (–3,8 p. b.), Německo (–2,1 p. b.), Dánsko a Rakousko (shodně o 0,6 p. b.).

Dluh vládního sektoru v EU28: ve 2. čtvrtletí 2013

Dluh vládního sektoru