Jaká je infrastruktura a dopravní park v ČR a EU?

VYDÁNÍ: 11-12/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V délce železničních tratí je Česká republika v Evropské unii na druhém místě. V počtu osobních železničních vozů na obyvatele dokonce na prvním. V délce dálnic však za unijním průměrem stále zaostává.

Železniční osobní vozy

Podle počtu železničních osobních vozů se ČR řadí na sedmé místo v EU28.

Za posledních 15 let (tj. za období 1998–2012) se situace v infrastruktuře železniční a silniční dopravy téměř nezměnila. Zatímco v roce 1998 dosahovaly železniční tratě délky 9 430 km, v roce 2012 se jejich délka zvýšila na 9 570 km. I přesto má ČR, hned po Lucembursku, druhou nejdelší železniční dopravní síť v EU28 vztaženou k rozloze (km2).

 

V dálnicích zaostáváme

Během posledních let se nezměnila ani délka silnic. Délka dálnic se sice od roku 1998 zvýšila na jeden a půlnásobek, avšak pokud se vztáhne k rozloze republiky v km2, pak s necelým jedním km dálnice na 100 km2 naše země zaostává za průměrem EU28. Ten činí 1,6 km na 100 km2. Ani počet autobusů a mikrobusů se od roku 1998 výrazně nezměnil. V roce 2012 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 19 882 autobusů a mikrobusů, avšak více než polovina z nich byla starší deseti let. Počet železničních osobních vozů poklesl z 5 778 v roce 1998 na 4 438 v roce 2012, přesto se podle počtu železničních osobních vozů ČR řadí na sedmé místo v EU28. Rozsáhlejší vozový park než my mají jen státy s mnohem větší rozlohou a počtem obyvatel: Francie, Německo, Itálie, Polsko, Rumunsko a Španělsko. Vztáhneme-li počet železničních osobních vozů k počtu obyvatel, má ČR více než čtyři vozy na 10 tis. obyvatel, což je nejvíce v EU. Průměrné stáří železničních osobních vozů však překračuje hodnotu 20 let.

 

Hustota dopr. sítě

Autobusy podle stáří

Autor: , vedoucí oddělení statistiky dopravy, informačních a komunikačních činností
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Mezinárodní silniční doprava nabrala obrátky

Železniční nákl. doprava

V roce 2012 bylo v České republice přepraveno 435,5 mil. t nákladu. Více než tři čtvrtiny nákladní přepravy se odehrálo po silnicích. Téměř pětinu pak obstarala železnice.

V dopravě pracuje téměř čtvrt milionu lidí

Zaměstnanost v dopravě

V posledních dvanácti letech se počet zaměstnanců v dopravních podnicích postupně snižoval. Průměrná hrubá měsíční mzda v dopravě rostla pomaleji než v celém národním hospodářství.

Nejčastěji se přepravujeme MHD, nejméně lodí

Výkony osobní přepravy

V roce 2012 bylo v osobní dopravě přepraveno 4,7 mld. osob. Z toho 42,0 % v individuální automobilové přepravě, která při pohledu na přepravní výkony dosahuje dokonce 60% podíl na celkových výkonech osobní dopravy.

SLDB 2011: v dojížďce vedla Praha

Údaje o vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a škol jsou důležité pro zpracování analýz, které se týkají prostorových vztahů mezi sídly. Jejich zdrojem jsou již tradičně data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Ze sčítání vyplynulo, že všechny kraje mají záporné saldo dojížďky do zaměstnání, pouze Praha má saldo kladné.