Mezinárodní silniční doprava nabrala obrátky

VYDÁNÍ: 11-12/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2012 bylo v České republice přepraveno 435,5 mil. t nákladu. Více než tři čtvrtiny nákladní přepravy se odehrálo po silnicích. Téměř pětinu pak obstarala železnice.

V železniční nákladní dopravě došlo v období 1998–2012 k výraznému propadu. V roce 2012 bylo přepraveno o 20,8 % tun věcí méně než v roce 1998. Výkon železniční nákladní dopravy (v tkm) byl nižší o téměř 24 %. Více než polovinu jak přepraveného nákladu, tak i přepravních výkonů, představovala mezinárodní doprava. Její pokles byl v obou sledovaných ukazatelích mírnější v porovnání s vnitrostátní nákladní dopravou po železnici. Výkon vnitrostátní přepravy (v tkm) poklesl o 28,8 %, mezinárodní přepravy o 19,8 %. V rámci mezinárodní železniční nákladní dopravy se vývoz propadl více než dovoz. Pokles vývozu i dovozu byl výraznější při hodnocení ukazatele přepravní výkony v tkm než hodnocení pouhé hmotnosti přepravených věcí. Naopak výkon tranzitní přepravy nákladů přes území ČR za 15 let vzrostl o 41,7 % a její podíl na celkových výkonech železniční nákladní dopravy se téměř zdvojnásobil. V roce 2012 představoval 16,6 % celkových výkonů železniční nákladní dopravy.

Výkony silniční dopravy

Výhodou dopravy nákladů po silnici v porovnání s přepravou po železnici je flexibilita a rychlost. Objem přepraveného zboží (v t) po silnici se za 15 let sice – stejně jako na železnici – snížil (o 27,9 %), nicméně výkony silniční dopravy (v tkm) vzrostly o 51,1 %. Nárůst přepravních výkonů při poklesu objemu přepraveného zboží byl způsoben růstem průměrné přepravní vzdálenosti ze 72 km v roce 1998 na 151 km v 2012. Rozdílně se vyvíjela vnitrostátní a mezinárodní doprava. Zatímco výkon vnitrostátní silniční nákladní dopravy poklesl za 15 let o téměř 20 %, výkon mezinárodní silniční nákladní dopravy se více než zdvojnásobil (na 230,4 %). Německo (největší přepravce Evropy v železniční nákladní i silniční nákladní dopravě) za 15leté období zvýšilo přepravní výkony železniční dopravy o 50 %, výkony silniční nákladní dopravy o 20 %. Slovensko se vyvíjelo obdobně jako ČR: výkony železniční dopravy klesly o 35,4 % a silniční dopravy vzrostly o 66,1 %. V Rakousku vzrostly výkony jak železniční, tak silniční nákladní dopravy (o 38,3 % a o 61,9 %). Přepravní výkony silniční nákladní dopravy v Polsku vzrostly na více než trojnásobek a Polsko se tak po Německu stalo druhým nejvýznamnějším dopravcem EU28. V železniční nákladní přepravě mu sice výkony klesly téměř o 20 %, přesto se udrželo na druhém místě.

 

Silniční nákl. doprava

 

Železniční nákl. doprava

 

 

Autor: , ředitelka odboru statistiky služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Tržby ve službách zrychlují

Ilustrační foto

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Růst tržeb v dopravě přetrvává

Ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě v ČR za rok 2016 byl ovlivněn především vývojem ve 2. a 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí tržby ve stálých cenách vzrostly o 2,6 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

Růst služeb zpomalil

Ilustrační foto

Za posledních pět kvartálů se tržby ve službách v 1. čtvrtletí 2016 zvyšovaly meziročně nejpomaleji.

Tržby v dopravě rostly

ilustrační foto

Již pátým rokem rostly v Česku tržby v dopravě. Třetí rok v řadě překročily průměr EU28. V roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %.

Projekt SLDB 2011 už skončil a chystá se nový

Stanislav Drápal

Konce a začátky roků jsou často spojeny s tím, že něco končí a něco začíná. Konec roku 2013 je spojen s naplněním a ukončením projektu nazvaného Sčítání lidu, domů a bytů 2011, čili ve zkratce SLDB 2011. A současně se začíná rýsovat nový projekt, zatím s pracovním označením SLDB kolem roku 2020.

Jaká je infrastruktura a dopravní park v ČR a EU?

V délce železničních tratí je Česká republika v Evropské unii na druhém místě. V počtu osobních železničních vozů na obyvatele dokonce na prvním. V délce dálnic však za unijním průměrem stále zaostává.

V dopravě pracuje téměř čtvrt milionu lidí

Zaměstnanost v dopravě

V posledních dvanácti letech se počet zaměstnanců v dopravních podnicích postupně snižoval. Průměrná hrubá měsíční mzda v dopravě rostla pomaleji než v celém národním hospodářství.

Nejčastěji se přepravujeme MHD, nejméně lodí

Výkony osobní přepravy

V roce 2012 bylo v osobní dopravě přepraveno 4,7 mld. osob. Z toho 42,0 % v individuální automobilové přepravě, která při pohledu na přepravní výkony dosahuje dokonce 60% podíl na celkových výkonech osobní dopravy.

SLDB 2011: v dojížďce vedla Praha

Údaje o vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a škol jsou důležité pro zpracování analýz, které se týkají prostorových vztahů mezi sídly. Jejich zdrojem jsou již tradičně data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Ze sčítání vyplynulo, že všechny kraje mají záporné saldo dojížďky do zaměstnání, pouze Praha má saldo kladné.

Jak to vidí Jana Gotvaldová: Chybí investice do dopravy

Ing. Jana Gotvaldová

Kvalitní a fungující dopravní systémy jsou v současné době globalizace nezbytnou podmínkou nejen pro výkonnou ekonomiku, ale také pro spokojený život občanů, kteří chtějí pohodlně cestovat. Při statistickém hodnocení situace v dopravě vycházíme buď z finančních ukazatelů – tržby, zisku