Nejčastěji se přepravujeme MHD, nejméně lodí

VYDÁNÍ: 11-12/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2012 bylo v osobní dopravě přepraveno 4,7 mld. osob. Z toho 42,0 % v individuální automobilové přepravě, která při pohledu na přepravní výkony dosahuje dokonce 60% podíl na celkových výkonech osobní dopravy.

Výkony osobní přepravyCestující, kteří využili prostředky veřejné dopravy, cestovali nejčastěji (tj. v 80,9 % případů) prostředky městské hromadné dopravy. MHD tak přepravilo 2,2 mld. cestujících a dosáhlo přepravního výkonu 15,8 mld. osobo-kilometrů (oskm). Naopak nejméně cestujících využilo pro svou cestu loď (500 tis. osob) nebo letěli s některou z českých leteckých společností (6,4 mil. osob). Nicméně vzhledem k vysoké průměrné přepravní vzdálenosti (1 653,0 km) letecká doprava obsazuje druhou příčku v pořadí podle přepravních výkonů. Autobus použilo pro meziměstskou cestu téměř dvakrát více cestujících než vlak (345,0 a 172,8 mil. osob). Počet přepravených cestujících železniční osobní dopravou klesl od roku 1998 o 5,5 % na 172,8 mil. v 2012. Počet cestujících v 1. třídě sice nedosahuje ani dvě procenta, ale během 15 hodnocených let vzrostl na více než pětinásobek. Ačkoli autobusy přepravily v roce 2012 o téměř čtvrtinu cestujících méně než v roce 1998, výkony v oskm vzrostly o 3,9 %. Průměrná přepravní vzdálenost se prodloužila z 19 km v 1998 na 26,1 km v 2012. Z průměrné přepravní vzdálenosti se ukazuje, že autobus je využíván na kratší vzdálenosti (26,1 km), vlak na delší (42,0 km). Čeští obchodní letečtí dopravci přepravili v roce 2012 téměř trojnásobný počet osob (270,1 %) v porovnání s rokem 1998. Přepravní výkon za toto období vzrostl na 288,4 % zásluhou růstu mezinárodní přepravy (99,6 % osob cestuje letadlem na mezinárodní lince). Naopak výkony vnitrostátní přepravy za 15 let o více než čtvrtinu klesly. Zatímco přepravní výkony pravidelných linek dosáhly svého vrcholu v roce 2006 a od té doby s výjimkami klesaly, výkony nepravidelných linek od roku 2004 (s výjimkou roku 2010) rostly a v roce 2012 byly poprvé vyšší než výkony pravidelných linek.

 

Srovnání výkonů os. dopr.

Autor: , vedoucí oddělení statistiky dopravy, informačních a komunikačních činností
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Růst tržeb v dopravě přetrvává

Ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě v ČR za rok 2016 byl ovlivněn především vývojem ve 2. a 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí tržby ve stálých cenách vzrostly o 2,6 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

V létě více vážnějších nehod

Ilustrační foto

Letní období je spojeno s vyšším podílem nehod zaviněných pod vlivem alkoholu či drog. Nehody se více týkají cyklistů a motocyklistů, více ohroženy jsou i děti.

Největší letiště světa

ilustrativní fotka

Až budete cestovat na prázdninovou dovolenou, pozorně se rozhlédněte kolem sebe. Možná se právě nacházíte na jednom z nejrušnějších letišť světa. Jejich statistiky pravidelně sleduje Mezinárodní rada letišť (ICA). Největším leteckým uzlem zůstala v roce 2014 americká Atlanta, do popředí se ovšem díky rostoucí poptávce tlačí především asijská letiště.

Tržby v dopravě rostly

ilustrační foto

Již pátým rokem rostly v Česku tržby v dopravě. Třetí rok v řadě překročily průměr EU28. V roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %.

Projekt SLDB 2011 už skončil a chystá se nový

Stanislav Drápal

Konce a začátky roků jsou často spojeny s tím, že něco končí a něco začíná. Konec roku 2013 je spojen s naplněním a ukončením projektu nazvaného Sčítání lidu, domů a bytů 2011, čili ve zkratce SLDB 2011. A současně se začíná rýsovat nový projekt, zatím s pracovním označením SLDB kolem roku 2020.

Mezinárodní silniční doprava nabrala obrátky

Železniční nákl. doprava

V roce 2012 bylo v České republice přepraveno 435,5 mil. t nákladu. Více než tři čtvrtiny nákladní přepravy se odehrálo po silnicích. Téměř pětinu pak obstarala železnice.

Jaká je infrastruktura a dopravní park v ČR a EU?

V délce železničních tratí je Česká republika v Evropské unii na druhém místě. V počtu osobních železničních vozů na obyvatele dokonce na prvním. V délce dálnic však za unijním průměrem stále zaostává.

V dopravě pracuje téměř čtvrt milionu lidí

Zaměstnanost v dopravě

V posledních dvanácti letech se počet zaměstnanců v dopravních podnicích postupně snižoval. Průměrná hrubá měsíční mzda v dopravě rostla pomaleji než v celém národním hospodářství.

SLDB 2011: v dojížďce vedla Praha

Údaje o vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a škol jsou důležité pro zpracování analýz, které se týkají prostorových vztahů mezi sídly. Jejich zdrojem jsou již tradičně data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Ze sčítání vyplynulo, že všechny kraje mají záporné saldo dojížďky do zaměstnání, pouze Praha má saldo kladné.

Jak to vidí Jana Gotvaldová: Chybí investice do dopravy

Ing. Jana Gotvaldová

Kvalitní a fungující dopravní systémy jsou v současné době globalizace nezbytnou podmínkou nejen pro výkonnou ekonomiku, ale také pro spokojený život občanů, kteří chtějí pohodlně cestovat. Při statistickém hodnocení situace v dopravě vycházíme buď z finančních ukazatelů – tržby, zisku