V dopravě pracuje téměř čtvrt milionu lidí

VYDÁNÍ: 11-12/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V posledních dvanácti letech se počet zaměstnanců v dopravních podnicích postupně snižoval. Průměrná hrubá měsíční mzda v dopravě rostla pomaleji než v celém národním hospodářství.

Počet zaměstnanců v dopravních podnicích se postupně snižoval. Zatímco v roce 2000 pracovalo v tomto odvětví 274,1 tis. přepočtených zaměstnanců, v roce 2012 to bylo téměř o 30 tis. méně. Důvodem byla především celková ekonomická situace – pokles průmyslové výroby, útlum cestovního ruchu a také kontinuálně probíhající organizační změny a restrukturalizace ve velkých, v mnoha případech monopolních, podnicích (České dráhy, České aerolinie, Česká pošta aj.). Celkový počet zaměstnanců v České republice se od roku 2000 snížil o 3,7 %, v dopravě pracovalo v roce 2012 pouze 89,1 % osob v porovnání se situací v roce 2000. Zatímco průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství v letech 2000 až 2012 vzrostla téměř o 12 tis. Kč, v dopravě činil přírůstek pouze necelých 10 tis. Kč. V rámci celého odvětví dopravy, skladování a souvisejících a pomocných činností v dopravě však ve výši průměrné mzdy existují výrazné rozdíly. Ty vyplývají mimo jiné z rozdílných nároků na odbornost a psychickou náročnost vykonávané práce. Z pohledu makroekonomických veličin se v odvětví dopravy a skladování v roce 2012 vytvořilo 217,5 mld. Kč hrubé přidané hodnoty, což představovalo zhruba 6,3 % celkové hrubé přidané hodnoty v celém národním hospodářství. Podíl tohoto odvětví je podle údajů statistiky národních účtů zhruba stabilní a dlouhodobě se pohyboval v rozmezí 5,2–7,6 %, nejvyšší byl v roce 2003.

V sekci „H“ pracovalo 244,3 tis. zaměstnanců

V podnicích, které se v roce 2012 zabývaly dopravou, skladováním, pomocnými činnostmi v dopravě i poštovními a kurýrními činnostmi (sekce „h“ podle klasifikace ekonomických činností), pracovalo celkem 244,3 tis. zaměstnanců (v přepočtu na celý úvazek). Na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství se dopravní a související obory činnosti podílely zhruba 6,5 %.

 

Zaměstnanost v dopravě

H měsíční mzda v Kč

Autor: , ředitelka odboru statistiky služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Projekt SLDB 2011 už skončil a chystá se nový

Stanislav Drápal

Konce a začátky roků jsou často spojeny s tím, že něco končí a něco začíná. Konec roku 2013 je spojen s naplněním a ukončením projektu nazvaného Sčítání lidu, domů a bytů 2011, čili ve zkratce SLDB 2011. A současně se začíná rýsovat nový projekt, zatím s pracovním označením SLDB kolem roku 2020.

Mezinárodní silniční doprava nabrala obrátky

Železniční nákl. doprava

V roce 2012 bylo v České republice přepraveno 435,5 mil. t nákladu. Více než tři čtvrtiny nákladní přepravy se odehrálo po silnicích. Téměř pětinu pak obstarala železnice.

Jaká je infrastruktura a dopravní park v ČR a EU?

V délce železničních tratí je Česká republika v Evropské unii na druhém místě. V počtu osobních železničních vozů na obyvatele dokonce na prvním. V délce dálnic však za unijním průměrem stále zaostává.

Nejčastěji se přepravujeme MHD, nejméně lodí

Výkony osobní přepravy

V roce 2012 bylo v osobní dopravě přepraveno 4,7 mld. osob. Z toho 42,0 % v individuální automobilové přepravě, která při pohledu na přepravní výkony dosahuje dokonce 60% podíl na celkových výkonech osobní dopravy.

SLDB 2011: v dojížďce vedla Praha

Údaje o vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a škol jsou důležité pro zpracování analýz, které se týkají prostorových vztahů mezi sídly. Jejich zdrojem jsou již tradičně data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Ze sčítání vyplynulo, že všechny kraje mají záporné saldo dojížďky do zaměstnání, pouze Praha má saldo kladné.

Jak to vidí Jana Gotvaldová: Chybí investice do dopravy

Ing. Jana Gotvaldová

Kvalitní a fungující dopravní systémy jsou v současné době globalizace nezbytnou podmínkou nejen pro výkonnou ekonomiku, ale také pro spokojený život občanů, kteří chtějí pohodlně cestovat. Při statistickém hodnocení situace v dopravě vycházíme buď z finančních ukazatelů – tržby, zisku