Vývoj tržeb v maloobchodě

VYDÁNÍ: 11-12/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Maloobchodní prodej v ČR klesal. Růst tržeb si udržely některé komodity nepotravinářského zboží.

Tržby v maloobchodě v ČR (bez motoristického segmentu) po přepočtu do srovnatelné cenové hladiny se za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně snížily o 0,6 %. Pokles tržeb způsobil zejména nižší prodej pohonných hmot a potravin doprovázený navíc zvyšováním cen. Opačné tendence vykazoval prodej nepotravinářského zboží, kde ceny celý rok klesaly a prodeje se zvýšily o 1,1 %. K růstu tržeb přispěl zejména vyšší prodej počítačů a telekomunikační techniky, oděvů a obuvi a také stále se zvyšující objem tržeb realizovaných v internetových obchodech. Oba grafy ukazují vývoj potravin a nepotravin v posledních dvou letech ve srovnání s výchozí základnou v roce 2010 v okolních zemích a v celé EU28. Je patrné, že obdobná situace – tedy pokles prodeje potravinářského zboží – se projevovala i jinde. Na Slovensku a v Polsku byl propad tržeb za potraviny dokonce o něco výraznější než u nás. Výjimkou byly Rakousko a Německo, kde se tržby za potravinářské zboží pohybovaly nad úrovní roku 2010. Prodej nepotravinářského zboží v některých zemích svým růstem kompenzoval nižší prodeje potravin. V Polsku se obchodníkům s nepotravinářským zbožím dařilo a tržby v letošním roce dosahovaly meziročního růstu kolem 7,0 %. V září se sezónně očištěné tržby v Evropské unii meziročně zvýšily o 0,8 %, avšak stále nedosáhly hodnot roku 2010. Ze zemí EU28 se (z dostupných údajů) nejvíce dařilo obchodníkům v Lucembursku, naopak nejhlubší propad vykázal v září maloobchod ve Slovinsku (o více než 5 %). V České republice byly letošní zářijové tržby (očištěné o sezónní vlivy) o 0,6 % nižší než v roce 2012.

 

Tržby v maloobchodě

Index maloobchodních tržeb v září 2013

Index tržeb 2013

Autor: , oddělení statistiky obchodu, pohostinství a ubytování
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nepotravinářské zboží šlo na odbyt

Ing. Marie Boušková

Informace ČSÚ o vývoji tržeb maloobchodních podniků patří mezi první informace o situaci v ekonomice. Na to, kolik a kdy se určitý druh zboží prodá, působí také další faktory – počasí, vývoj cen, marketingová politika obchodníků a další. Začátek letošního roku byl z tohoto pohledu výjimečný.

Maloobchodu se dařilo

ilustrativní fotka

Za uplynulá tři čtvrtletí se reálné tržby v maloobchodě oproti stejnému období roku 2014 zvýšily o 5,6 %. Naposledy rostly tržby rychleji v roce 2007.

Cena mléka padá dolů

ilustrativní fotka

Klesající trend ve výrobních cenách kravského mléka v posledních 16 měsících je ovlivněn nadbytkem mléka na trhu. Důvodem byly zejména zákazy dovozů mléka do Ruska a od dubna 2015 také zrušení mléčných kvót.

Co je to maloobchod?

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Tato zdánlivě jednoduchá otázka je ve skutečnosti dosti složitá, zejména když jde o měření tržeb v tomto odvětví.

Maloobchod ovlivňují velké podniky

ilustrční foto

Velké maloobchodní podniky si vydobyly na trhu významnou pozici. To však neznamená, že nemusí čelit konkurenci malých flexibilnějších podniků a novým formám distribuce zboží.