Proměny statistiky odpadů

VYDÁNÍ: 10/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ještě nedávno se o odpadech uvažovalo jako o ekonomicky negativním jevu. Avšak s úbytkem primárních zdrojů, s růstem jejich cen a se stále dokonalejšími technologiemi na zpracování odpadů se zájem o toto odvětví zvyšuje a počet firem, které na něm vydělávají, roste.

Ještě nedávno se o odpadech uvažovalo jako o ekonomicky negativním jevu. Avšak s úbytkem primárních zdrojů, s růstem jejich cen a se stále dokonalejšími technologiemi na zpracování odpadů se zájem o toto odvětví zvyšuje a počet firem, které na něm vydělávají, roste.

Měnící se trendy v odpadovém ho

spodářství se snaží zachytit i statistika odpadů. Její výhodou je nezávislost a schopnost průběžně reagovat na změny, aniž by se musela nutně měnit legislativa. Statistika dokáže zařadit požadované proměnné, metodic

ky je vymezit a popsat. Naposledy se širší změna tohoto druhu promítla do statistiky odpadů pro rok 2011. S podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a členů Rady pro druhotné suroviny a odpady se ČSÚ podařilo zařadit a následně ve statistickém zjišťování vyšetřit, jaké výrobky a jejich objem ztratily povahu odpadů, ale staly se druhotnými surovinami.

Nedílnou součástí statistiky odpadů byla a je její provázanost na národní složkovou legislativu k odpadům. V tomto směru se ČSÚ potýká s dlouhodobě neřešenou a nevyřešenou komplexní novelizací zákona o odpadech včetně navazujících vyhlášek. Úřad očekává, že se předkladatel národní legislativy o odpadech zásadním způsobem vyjádří i k tomu, kdy produkt je a kdy přestává být odpadem a kdy se z něho stává „neodpad“. Po přehodnocení a ukotvení těchto definic by pak mohlo být statistické zjišťování o odpadech orientováno už jen na provozo

vatele skládek a jim podobných zařízení.

Autor: , ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

ČSÚ předává své know-how o odpadech

Ilustrativní obrázek

V dubnu se v New Yorku konalo mezinárodní jednání FDES. Předsedala mu Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Jednou z důležitých kapitol byla i statistika odpadů.

Statistika oběhového hospodářství

ilustrativní obrázek

Evropská komise vyslala do světa jasný vzkaz: Musíme se naučit nakládat se zdroji rozumnějším způsobem, než je tomu doposud. Balíček opatření nazvaný Uzavření cyklu představuje cílovou podobu oběhového hospodářství a stanovuje mimo jiné nové recyklační cíle. Podpoří tím technologické změny zpracování, třídění a úprav odpadů? A jaká je úloha oficiální statistiky v celém procesu?

Evropskou statistikou o odpadech disponuje pouze ČSÚ

ilustrativní fotka

V roce 2015 pokračovala debata o statistice odpadů. K rozdílům mezi údaji ČSÚ a Ministerstva životního prostředí se znovu vyjádřil Eurostat. Data ministerstva nelze k tvorbě oficiálních statistik využívat, protože nenavazují na mezinárodní statistickou legislativu.

Tři čtvrtiny odpadu produkují asi 2 % firem

Ilustrační foto

V roce 2012 se produkce odpadů v České republice mírně snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.

Statistika umí prokázat změnu krajiny

Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Jeho černobílé fotografie nás vracejí do černé minulosti oblasti severních Čech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí. O to pak veseleji působí barevné snímky již zrekultivované půdy s rozsáhlými vodními plochami. „Pokud u nás budeme mít fantastickou krajinu s obrovskou zásobárnou vody, bude tato oblast nesmírně cenná,“ říká vědec Stanislav Štýs, který proslavil českou rekultivační školu.

Česká statistika životního prostředí má dobré jméno

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Informace a statistická data jsou dnes oprávněně nazývány novou a cennou surovinou 21. století. Obecně platí, že uživatelé dat jsou stále náročnější a okruh jejich informačních potřeb se neustále rozšiřuje.

Nový trend – investice do odpadních vod

Ilustrační foto

Zatímco v 90. letech převládaly investice do oblasti ochrany ovzduší a klimatu, v posledních letech se nejvíce finančních prostředků investovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami. Tento trend potvrdila i data ČSÚ za rok 2012.

Východ Evropy skládkuje, Západ recykluje

Ilistrační foto

Z dat Eurostatu za rok 2011 vyplývá, že se v jednotlivých evropských zemích výrazně liší nakládání s komunálním odpadem. Zatímco na východ od naší republiky většina odpadu vyprodukovaného obyvatelstvem končí na skládkách, směrem na západ dávají přednost recyklaci a kompostování. Skládkování je zde minimální nebo dokonce nulové.