Jak se v Německu studuje?

V akademickém roce 2011/2012 získalo v Německu vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském či navazujícím magisterském studiu celkem 365,8 tis. osob.

V akademickém roce 2011/2012 získalo v Německu vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském či navazujícím magisterském studiu celkem 365,8 tis. osob.
Pouze 39,3 % z nich nepotřebovalo k získání diplomu ani semestr navíc. Dalších 37,7 % absolventů využilo alespoň jeden semestr z nadstandardní délky studia. Ta je i v Německu v délce maximálně dvou semestrů. Zbývajících 23,0 % absolventů si vysokoškolská studia protáhlo o více než dva semestry.
Více na http://bit.ly/1dBu4V