Jaký by byl svět bez statistiky? Pěkná nuda!

Když bylo koncem roku 2012 vyhlášeno následujících dvanáct měsíců za Mezinárodní rok statistiky, reakce odborníků a laické veřejnosti byly zpočátku rozpačité. Výsledky projektu však předčily očekávání.

Již během prvního měsíce roku 2013 se do kampaně přihlásilo 1 585 organizací ze 112 zemí světa. Na konci prosince už bylo zaregistrováno 2 317 institucí a počet účastnických zemí dosáhl 128. S koncem roku 2013 ale projekt neskončil. Pouze se transformoval do nové podoby, kterou naleznete na
www.worldofstatistic.org.

Kreativitě se meze nekladly

Pod „praporem“ Mezinárodního roku statistiky 2013 se po celém světě uskutečnilo několik tisíc akcí. Většinou se jednalo o různé konference a vědecká sympozia. Nechyběly ani fotografické, filmové či literární soutěže se statistickou tematikou. Díky nadhledu a humoru organizátorů však vznikala doslova originální díla – performance, která si nezadají s jiným druhem moderního umění. Američtí statistici přišli se souborem plakátů Jaký by byl svět bez statistiky? Další originální akcí bylo spojení statistiky s tancem. S nápadem, jak odstranit anebo alespoň zmírnit mezi studenty strach ze statistiky, přišla Britka Lucy Irvingová. Nabídla posluchačům možnost v hodinách statistiky tančit, a tak se studenty protančila například chí-kvadrát test dobré shody.
Jednou ze sledovaných aktivit bylo Číslo dne. Po celý rok se totiž na internetových stránkách projektu objevovala krátká zpráva o výsledcích rozličných statistických zjišťování v různých zemích světa. Veřejnost se tak mohla například dozvědět, že v lednu 2012 z celkového počtu poslanců ve všech zemích světa tvořily ženy 19,7 %, anebo že průměrná portugalská domácnost čítá 2,6 členů. Dále pak že úroda žita v Brazílii se v roce 2013 meziročně snížila o 8,8 % nebo že počet turistů na Vanuatu se v listopadu 2013 zvýšil o 419 a dosáhl počtu 8 123 osob.

Cena předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE v Praze

Z České republiky se projektu zúčastnily Český statistický úřad, Česká statistická společnost, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav informatiky Akademie věd České republiky.
Jistě nebylo náhodou, že právě v roce, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem statistiky, byla poprvé udělena cena předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE v Praze za vynikající zásluhy a přínos v oblasti národní i mezinárodní statistiky. Prvním nositelem ceny se stal Lubomír Cyhelský, který se během své celoživotní vědecké a pedagogické práce zasloužil o výchovu mnoha českých i slovenských statistiků. Ani datum udělení ceny nebylo zvoleno náhodně, neboť na poslední dubnový den připadá výročí narození Carla Friedricha Gausse, významného matematika a statistika.

Statistické rozhlasové pořady a plakáty

Jednou z aktivit ČSÚ v průběhu Mezinárodního roku statistiky byl i cyklus rozhlasových pořadů v Českém rozhlase Dvojka, v nichž zaměstnanci úřadu populární formou přibližovali posluchačům význam vybraných statistických pojmů. Úřad také dále rozvíjel spolupráci se středními a vysokými školami, při kterých seznamuje studenty s posláním ČSÚ, a prezentoval zajímavé údaje z produkce úřadu.
Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze se ČSÚ v loňském roce také podílel na organizaci národního kola soutěže o nejlepší statistický plakát. Tématem tohoto ročníku bylo zemědělství. Do soutěže bylo zasláno celkem 37 plakátů, z toho 12 ze základních škol a 25 ze středních škol. Vítězné plakáty z obou věkových kategorií se zúčastnily mezinárodního kola, které proběhlo na konferenci pořádané International Statistics Institute v Hongkongu.
Výsledky projektu Minisčítání, který se zaměřuje na zvýšení statistické gramotnosti žáků základních škol, byly původně prezentovány v podobě tabulek a grafů. Během roku 2013 vznikla pro děti ještě zajímavější podoba ve formě infografických plakátů.

Sportovní turnaje

U příležitosti Mezinárodního roku statistiky se i sportovalo.
Místem konání volejbalového turnaje evropských statistiků byl tentokrát Liberec. Soutěžního klání se v 32 týmech zúčastnilo 280 hráčů z 15 zemí. Tak jako v minulých letech se i letos soutěžilo v kategorii A a B. Letošní novinkou byla kategorie C určená pro rekreační hráče. Právě v této kategorii, která se vzhledem k počtu týmů mohla hrát systémem
každý s každým, si týmy ČSÚ vybojovaly stříbrnou a bronzovou medaili. Dalším medailovým úspěchem bylo stříbro v kategorii B, když volejbalisté z ČSÚ až ve finále podlehli favorizovaným Portugalcům.
Další možnost sportovat dostali statistici z ČSÚ díky svým polským kolegům. Ti u příležitosti 95. výročí založení polského statistického úřadu uspořádali v Krakově futsalový turnaj. I tato akce byla zařazena mezi aktivity Mezinárodního roku statistiky. Turnaje se zúčastnilo ve 12 týmech 106 sportovců, mezi nimiž byly i tři ženy.
Český tým dokázal jako jediný ve skupině porazit pozdějšího vítěze – mužstvo polského Řešova – a postoupil z druhého místa do bojů o medaile. V zápase o bronz porazil tým statistiků z varšavské centrály (GUS). Finálový souboj mezi Řešovem a Lublinem vyhrál Řešov až v penaltovém rozstřelu.

Svět knihy a fotosoutěž

ČSÚ prezentoval své publikace a další výstupy i na veletrhu Svět knihy, který se konal v květnu 2013 v areálu pražského Výstaviště. Během čtyř výstavních dní se u stánku ČSÚ zastavilo na 1 200 osob. Aktivně tak o výstupy úřadu projevil zájem téměř každý dvacátý návštěvník veletrhu. Stánek ČSÚ naleznete na knižním veletrhu i v roce 2014.
Mezinárodní rok statistiky přispěl i k založení nové tradice ČSÚ. Prvního ročníku fotosoutěže se statistickou tematikou se zúčastnili zaměstnanci úřadu. Soutěžilo se ve 14 kategoriích. Hodnotící komise složená z vedoucích pracovníků ČSÚ a profesionálních fotografů vybrala vítězné snímky, které byly vystaveny ve veřejně přístupných prostorách budovy ČSÚ v Praze. Fotografie zaslané do soutěže budou využívány při prezentaci výstupů ČSÚ na internetových stránkách, v tištěných publikacích i v časopise Statistika&My.

Příběh statistiky

Posledním přípěvkem ČSÚ k Mezinárodnímu roku statistiky se stala populárně naučná publikace Příběh statistiky, která sleduje cesty světové i české statistiky od počátků lidstva až po současnost. I když její vydání bylo načasováno na konec ledna 2014 k 95. výročí založení Státního úřadu statistického, který byl první statistickou institucí samostatného Československa, do výčtu aktivit úřadu v rámci Mezinárodního roku statistiky rozhodně patří.