Růst dluhu přibrzdil

Po šesti letech klesl v zemích eurozóny dluh vládního sektoru v poměru k hrubému domácímu produktu. Česká republika stále patří ke skupině zemí s relativně nízkým zadlužením.

Na konci 3. čtvrtletí 2013 v zemích EU28 dluh vládního sektoru v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) meziročně vzrostl o 1,9 p. b. (z 84,9 % na 86,8 %). Relativně více se zadlužovaly země eurozóny, kde se relace dluhu vůči HDP zvýšila o 2,7 p. b. (z 90,0 % na 92,7 %). Mezičtvrtletně se tento ukazatel v EU28 zvýšil o 0,1 p. b., zatímco v eurozóně se snížil o 0,7 p. b. a zaznamenal tak první pokles od konce roku 2007.
Z jednotlivých členských zemí byla nejvyšší míra vládního dluhu v poměru k HDP evidována v Řecku (171,8 %), v Itálii (132,9 %) a v Irsku (124,8 %), nejnižší naopak v Estonsku (10,0 %), v Bulharsku (17,3 %) a v Lucembursku (27,7 %). I přes relativně vysokou dynamiku v předchozích letech patří Česká republika k třetině zemí s nejnižší úrovní dluhu v poměru k HDP (46,0 %).
Ve srovnání s 3. čtvrtletím 2012 zaznamenala převážná většina zemí Unie zvýšení dluhu v poměru k HDP, pouze v pěti zemích tento ukazatel klesl. Nejvyšší růst evidovaly Kypr (25,3 p. b.), Řecko (+19,9 p. b.), Španělsko (+14,3 p. b.) a Slovinsko (+14,1 p. b.), zatímco pokles hlásily: Německo (–2,8 p. b.), Lotyšsko (–2,0 p. b.), Bulharsko (–1,4 p. b.), Dánsko (–0,9 p. b.) a Litva (–0,8 p. b.).

Dluh vládního sektoru (v % HDP): 3. čtvrtletí 2013

Dluh vládního sektoru (v % HDP): 3. čtvrtletí 2013