Spolupráce celníků a statistiků v EU28

Národní statistické úřady členských států EU28 řeší způsob, jak si mezi sebou efektivně vyměňovat mikrodata z Intrastatu. Eurostat si od něj slibuje snížení zátěže zpravodajských jednotek.

SIMSTAT-Pilot ESSNet, tak se jmenuje projekt na výměnu mikrodat Intrastatu, který byl zahájen již v červnu 2012 a skončí v prosinci 2015.
V současné době zabezpečuje výměnu informací mezi celními a daňovými správami v Evropské unii počítačová síť CCN/CSI propojená s centrálním rozbočovačem, který umožňuje její větvení. Vzhledem ke skutečnosti, že Eurostat podepíše smlouvu se správci existující sítě, budou moci do ní vstoupit již všechny členské státy, ovšem za podmínky, že si nainstalují bezpečné spojení.
Ve dnech 22.–23. ledna 2014 proběhlo v Lisabonu druhé jednání v rámci projektu SIMSTAT-Pilot ESSNet. Zástupci Eurostatu informovali statistiky z národních statistických úřadů o aktuální situaci v jednotlivých oblastech projektu.
Nejvíce pokročily práce na sepsání technické dokumentace. Členské státy se musí ještě dohodnout, jaké práce bude vykonávat rozbočovač, v jakém formátu budou zasílané soubory a jaká bude struktura věty ve vyměňovaných souborech. Je vypracována verze s minimálním i maximálním objemem dat, které si státy budou vyměňovat.
Ochrana individuálních dat při výměně mikrodat bude ošetřena multilaterální smlouvou. Pravidla pro validaci, opravu a revizi mikrodat jsou před dokončením. Byl již vytvořen harmonogram pro testovací zasílání dat. Členské státy si data vymění nejpozději 30. kalendářní den pro referenční období.