Sté výročí narození Jana Kazimoura

Dne 16. února 2014 by oslavil sté narozeniny významný představitel naší statistiky Jan Kazimour.

Po vysokoškolských studiích pracoval jako účetní, po 2. světové válce byl zaměstnán na úřadu vlády. Od roku 1955 spojil svůj profesní život se statistickým úřadem. V roce 1967 se stal předsedou Státního úřadu statistického a v letech 1969–1981 předsedou Federálního statistického úřadu. Porozuměl možnostem moderní výpočetní techniky, registrů a databank a prosazoval jejich používání a zakládání. Významně se zasloužil o vytvoření soustavy statistických klasifikací.
Jan Kazimour byl činný i na mezinárodním poli. Byl aktivním členem Mezinárodního statistického institutu, Konference evropských statistiků či Statistické komise OSN. Zemřel 30. října 1995.