V zemích EU28 vzrostl zájem o ubytování

Počet nocí strávených hosty v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie za 3. čtvrtletí 2013 se meziročně zvýšil o 2,0 %. Také v prvních třech čtvrtletích uplynulého roku do ubytovacích zařízení přijelo více hostů.

Podle údajů poskytnutých členskými zeměmi EU28 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2013 více než 1,1 mld. nocí. Meziročně tak došlo k nárůstu počtu nocí o 2,0 %. Většina zemí zaznamenala růst, vývoj v jednotlivých členských státech byl však rozdílný.

Nizozemsko na vrcholu žebříčku

Nejvyšší růst byl vykázán v Nizozemsku (o 21,7 %), Lotyšsku (o 7,5 %) a ve Spojeném království (o 6,3 %). V dalších zemích se zvýšení počtu nocí pohybovalo mezi jedním a pěti procenty. Patřily k nim i takové turistické velmoci jako Francie (+1,2 %), Španělsko (+1,0 %) či Německo (+2,3 %). Naopak v sedmi zemích počet přenocování hostů meziročně poklesl. Česká republika byla mezi nimi (–1,9 %). Výraznější pokles (o 2,5 %) byl pouze na Kypru a v Itálii. Ta také zaznamenala pokles počtu přenocování o 3,7 %.
Počet přenocování za 1. až 3. čtvrtletí 2013 se meziročně zvýšil o 1,3 %. Nejvíce tomu bylo v Nizozemsku (o 15,8 %), na Maltě (o 8,0 %) a v Lotyšsku (o 7,8 %). Za prvních devět měsíců podobně jako ve 3. čtvrtletí vykázalo sedm zemí evropského společenství meziroční pokles. Nejvíce se snížily počty nocí v Itálii a na Kypru.

Do Itálie už se tolik nejezdilo

Do všech evropských hromadných ubytovacích zařízení přijelo v letní sezoně více než 315 mil. hostů. Meziročně to bylo o 3,1 % více než v roce 2012.
Nejnavštěvovanější zemí byla Francie (57,2 mil.), ve které se počet hostů meziročně zvýšil o 2,2 %. V Německu se ubytovalo 47,7 mil. hostů, což bylo o 2,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Většina evropských zemí jak u přenocování, tak i u příjezdů zaznamenala růst. Nizozemsko překvapilo zvýšením příjezdů o 14,3 % a Lotyšsko dokonce o 16,1 %. Pouze tři země vykázaly meziroční pokles počtu návštěvníků – Kypr, Itálie a Finsko. Itálie, která se řadí mezi vyhledávané evropské destinace, zažila v roce 2013 pokles zájmu turistů. Z dosud známých statistik je patrné, že v Itálii
každý měsíc (kromě srpna) došlo k meziročnímu snížení počtu příjezdů.
Eurostat zatím ještě nezveřejnil údaje za celý rok 2013, pouze za první tři čtvrtletí. Z údajů vyplynulo, že se počet hostů přijíždějících do zemí EU28 meziročně zvýšil o 1,7 % (na 698 mil. příjezdů). Nejvíce hostů za období leden až září přijelo do Německa (115,3 mil.), to bylo o 1,2 % více než v roce 2012. Na druhé příčce se umístilo Spojené království s 85,3 mil. hostů a meziročním růstem o 4,7 %. Již zmiňovaná Itálie vykázala 82,3 mil. příjezdů, což znamenalo pokles o 4,7 %. Španělsko, které rovněž patří mezi turisticky oblíbené destinace, vykázalo za sledované období 81,5 mil. (+0,2 %) hostů v hromadných ubytovacích zařízeních.

Česká republika ve 4. čtvrtletí 2013

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí loňského roku 7,6 milionu, tedy o 1,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Zatímco domácí klientela strávila v ubytovacích zařízeních o 1,6 % méně nocí, zahraniční hosté naopak o 2,9 % více než ve 4. čtvrtletí 2012.
Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 2,9 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 3,9 %. Počet nerezidentů vzrostl o 5,1 %, rezidentů přijelo o 2,3 % více. Nejvíce hostů, více než 1 milion, se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech. Bylo to o 4,7 % více než v předchozím roce.

Index počtu přenocování v ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2013*)

Index počtu přenocování v ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2013*)

Podíly jednotlivých zemí na příjezdech hostů do EU28*) v září 2013 (v %)

Podíly jednotlivých zemí na příjezdech hostů do EU28*) v září 2013 (v %)