Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR

Tazatelé ČSÚ budou i letos pod hlavičkou Životní podmínky 2014 zjišťovat dlouhodobě srovnatelné údaje o so­ciální a ekonomické situaci v Evropě.

Tazatelé ČSÚ budou i letos pod hlavičkou Životní podmínky 2014 zjišťovat dlouhodobě srovnatelné údaje o so­ciální a ekonomické situaci v Evropě. Šetření se realizuje ve dvaatřiceti dalších evropských zemích a jeho cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Na území České republiky se uskuteční v téměř deseti tisících počítačem náhodně vybraných domácnostech. Více než polovina z nich je přitom zahrnuta do projektu opakovaně.
Speciálně vyškolení tazatelé navštíví jednotlivé domácnosti v době od 22. února do 11. května 2014. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se prokáží průkazem tazatele a příslušným pověřením vydaným Krajskou správou ČSÚ nebo průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. Zaručena je anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle příslušného zákona. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na šetření a na zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí.