Zaměstnanost ve věku 55+

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byla v průměru v roce 2012 míra zaměstnanosti osob ve věku 55–64 let 54,0 %, což bylo o 2,9 p. b. více než před pěti lety.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byla v průměru v roce 2012 míra zaměstnanosti osob ve věku 55–64 let 54,0 %, což bylo o 2,9 p. b. více než před pěti lety. Mezi 65–69letými bylo zaměstnáno 19,3 %, tj. o 1,2 p. b. více než v roce 2007.
V Turecku, kde byla ze 30 zemí OECD zaměstnanost osob ve věku 55–64 let nejnižší, byl v tomto věku zaměstnán jen každý třetí. Ve srovnání se situací v roce 2007 se však míra zaměstnanosti osob z této věkové skupiny mírně zvýšila. Na Islandu byly ve věku 55–64 let zaměstnány téměř čtyři osoby z pěti. Ve srovnání se si­tuací před pěti lety zde byl naopak zaznamenán pokles.
Nejnižší míra zaměstnanosti mezi 65–69letými byla na Slovensku. Z jednoho tisíce osob jich pouze 38 patřilo mezi zaměstnané. Na Islandu z tisíce 65–69letých jich pracovalo 483. Více naleznete ZDE.