Stavebnictví v Evropě klesá

Stavební produkce v EU28 za 1. pololetí 2013 nedosáhla úrovně ve stejném období předchozího roku a meziročně klesla. Více klesá inženýrské stavitelství.

Výkony stavebnictví v Evropě se dále zhoršují. Index stavební produkce v EU28 zaznamenal za 1. pololetí 2013 meziroční pokles o 4,6 %. Větší pokles zaznamenalo inženýrské stavitelství, když ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 kleslo o 6,4 %. Na celkové produkci má inženýrské stavitelství přibližně pětinovou váhu. Také pozemní stavitelství vykázalo v 1. pololetí meziroční pokles, a to o 4,4 %.
Česká republika se s meziročním poklesem indexu stavební produkce o 13,4 % nachází pod průměrem EU28. Váha České republiky na celkovém indexu je 1,4 %. Největší pokles stavební produkce byl zaznamenán v Polsku (–20,4 %) a další dvouciferné poklesy vykázalo Potrugalsko (–18,7 %), Slovinsko (–16,7 %), Itálie (–12,1 %), Dánsko (–11,5 %) a Slovensko (–11,1 %). Naopak nejvíce se dařilo stavebnictví v Makedonii (+53,0 %) a Černé hoře (+39,9 %). Slušného výsledku dosáhlo stavebnictví také v Irsku (+8,2 %), Turecku (+7,6 %), Maďarsku (+6,9 %) a Lotyšsku (+6,8 %).
V oblasti pozemního stavitelství je výkon České republiky (–13,3 %) také pod průměrem EU28. Nejhorší výsledek vykazuje Slovinsko (–33,0 %) následované Portugalskem (–17,7 %) a Řeckem (–16,9 %). Nejlépe se pozemním stavbám daří v Černé hoře (+37,7 %) a v Makedonii (+36,3 %), s větším odstupem pak následuje Litva (+9,9 %) a Lotyšsko (+7,8 %).
Meziroční změna indexu inženýrského stavitelství v České republice (–13,4 %) je opět pod průměrem EU28. Stavební produkce v inženýrském stavitelství klesla nejvíce v Polsku (–29,7 %) a také v Portugalsku (–19,6 %) a Dánsku (–18,5 %). Největší růst byl zaznamenán v Makedonii (+63,1 %), Turecku (+58,0 %) a Černé hoře (+41,6 %).

Stavebnictví v Evropě – meziroční změny v 1. pololetí 2013

Stavebnictví v Evropě – meziroční změny v 1. pololetí 2013