Zatím beze změny

Nezaměstnanost meziročně vzrostla, meziměsíčně se však nezměnila.

V srpnu 2013 dosáhla sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie v průměru 10,9 % a zůstala tak meziměsíčně stabilní stejně jako v zemích platících eurem (12 %).
Z největších ekonomik eurozóny se míra nezaměstnanosti oproti červenci zvýšila jen v Itálii (o 0,1 p. b.), v Německu a ve Francii se nezměnila. Zdaleka nejhorší situace je v Řecku (27,9 %) a ve Španělsku (26,2 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti je naopak v Rakousku (4,9 %) a v Německu (5,2 %). Česká republika patří do čtvrtiny zemí s relativně nejnižším počtem lidí bez práce.
Podle odhadu Eurostatu bylo v EU28 nezaměstnaných 26,6 mil. lidí a jejich počet se meziročně zvýšil o 880 tis. osob.
Vstup Chorvatska do EU znamenal příchod země s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, nicméně jeho váha je velmi nízká a evropské agregáty neovlivňuje.
Problémem zůstává zejména nezaměstnanost mladých lidí do 25 let, kde je bez práce téměř každý čtvrtý (23,3 %).
Meziročně došlo v zemích EU ke zhoršení o 0,2 p. b., tedy o něco méně než za celou populaci.
Nejhorší situace je v Řecku, kde nezaměstnanost mladých přesáhla 60 %, a jen o málo lepší je ve Španělsku (56 %).