Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR

VYDÁNÍ: 02/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Tazatelé ČSÚ budou i letos pod hlavičkou Životní podmínky 2014 zjišťovat dlouhodobě srovnatelné údaje o so­ciální a ekonomické situaci v Evropě.

Tazatelé ČSÚ budou i letos pod hlavičkou Životní podmínky 2014 zjišťovat dlouhodobě srovnatelné údaje o so­ciální a ekonomické situaci v Evropě. Šetření se realizuje ve dvaatřiceti dalších evropských zemích a jeho cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Na území České republiky se uskuteční v téměř deseti tisících počítačem náhodně vybraných domácnostech. Více než polovina z nich je přitom zahrnuta do projektu opakovaně.
Speciálně vyškolení tazatelé navštíví jednotlivé domácnosti v době od 22. února do 11. května 2014. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se prokáží průkazem tazatele a příslušným pověřením vydaným Krajskou správou ČSÚ nebo průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. Zaručena je anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle příslušného zákona. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na šetření a na zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Šetření v domácnostech

ilustrační foto

Český statistický úřad provádí několik výběrových šetření v domácnostech, přičemž většina z nich je dána evropskou legislativou, a jedná se tedy o povinně zjišťované statistické ukazatele. Přesto je účast v těchto šetřeních pro české domácnosti dobrovolná.

Výběrové šetření Životní podmínky 2015

ilustrativní obrázek

Od soboty 21. února do pátku 15. května 2015 se ve všech krajích České republiky uskuteční pravidelné zjišťování Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách českých domácností Životní podmínky 2015. Výběrového šetření se zúčastní téměř 10 tis. domácností.

Postihneme chování na trhu práce?

Ilustrační foto

Lednová pařížská schůzka zástupců statistických úřadů Francie, České republiky, Maďarska a Eurostatu přinesla komplexní návrh na vytvoření Evropské socio-ekonomické klasifikace (ESeG). Využije se při šetření osob i domácností.

Chudí mají nadprůměrné náklady na bydlení

Ilustrační foto

Průměrné čisté peněžní příjmy za rok 2011 činily v přepočtu na osobu 147,5 tis. Kč. U domácností pod hranicí chudoby nebyly ani poloviční a u materiálně deprivovaných dosáhly zhruba dvou třetin průměru. Přesto platily tyto domácnosti za bydlení více než průměrné částky. Častěji totiž využívaly nejnákladnější formy bydlení – nájmy.

Dlouhodobá spolupráce UNICEF a ČSÚ

UNICEF – Dětský fond OSN dlouhodobě využívá kompletní databázi ČSÚ o sociální a ekonomické situaci dětí, mládeže a žen.