Krevety se více prodávají

Obchodníci s rybami zaznamenali v roce 2013 rekordní výši tržeb. Podílela se na tom zvyšující se spotřeba rybího masa, rostoucí objem rybí produkce a vyšší ceny ryb.

V roce 2013 se podle odhadu  Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) celosvětově vylovilo 160 mil. tun ryb, což bylo o 3 mil. tun více než v roce 2012. Za tímto nárůstem stálo především meziroční zvýšení produkce rybích farem (z 67 mil. tun v roce 2012 na 70 mil. tun v roce 2013). Ryby z farem tak představovaly 44% podíl na celosvětovém rybářském průmyslu. Z ryb, které sníme, je dnes už každá druhá z umělého chovu. FAO odhaduje, že do roku 2030 bude produkce rybích farem dále růst a jen jedna ze tří prodávaných ryb bude pocházet z volné přírody.

Celosvětový obchod s rybím masem v peněžním vyjádření, rok 2013

Celosvětový obchod s rybím masem v peněžním vyjádření, rok 2013

Ryby nejsou jenom rybí maso, počítají se mezi ně i různé produkty z ryb a také tzv. plody moře. Právě krevety už léta představují největší část obchodu s rybami. V roce 2013 se obchod s krevetami podílel 15 % (v peněžním vyjádření) na celkovém obchodu s rybami, na lososy a pstruhy připadlo celkem 14 %, tresky a mořské štiky měly dohromady 10% podíl, tuňáci představovali 9 % a na hlavonožce připadla 3 %. Rybí olej ve finančním vyjádření představoval 1 % z celosvětového obchodu s rybami.
Od roku 2002 je podle údajů FAO největším rybím vývozcem Čína, která v roce 2013 vyvezla rybí produkty v hodnotě 19,6 mld. dolarů. Následovalo Norsko s vývozem za 15,3 mld. dolarů a Thajsko (7,0 mld. dolarů). Do roku 2012 bylo světovou jedničkou v dovozu ryb Japonsko, ale v roce 2013 jej překonaly USA, do nichž se dovezly ryby a rybí produkty v hodnotě 19,0 mld. dolarů. Do Japonska v loňském roce směřovaly ryby v ceně 15,3 mld. dolarů a do Číny se dovezlo rybí zboží v hodnotě 8,0 mld. dolarů.
Na země třetího světa připadá z celkového objemu vyvezených ryb 61 % (54 % ve finančním vyjádření). Rybí průmysl je pro tyto země výnosnější než obchod se zemědělskými plodinami či produkce masa a mléka. Rozvíjí se také obchod s částmi ryb, které dříve končily jako odpad. Podobně roste i využití vnitřností a kostí, z nichž lze extrahovat látky vhodné k dalšímu zpracování.
Průměrná roční spotřeba ryb v roce 2010 dosáhla 18,9 kg ryb na jednoho člověka a v roce 2012 to bylo o 0,3 více, tj. 19,2 kg na osobu. Jen pro představu: v roce 1950 činila průměrná roční spotřeba ryb na jednoho člověka zhruba 6,3 kg.
Více naleznete ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby