Maloobchod v roce 2013

I když v posledních měsících maloobchodní tržby mírně ožily, celkový výsledek ukázal jejich další pokles. Vzhledem k meziročnímu indexu ve stálých cenách 99,9 % lze hovořit spíše o stagnaci.

Zatímco v první polovině roku 2013 pokračoval pokles čtvrtletních maloobchodních tržeb, ve druhém pololetí se již meziroční index přehoupl přes 100 % (ve 3. čtvrtletí rostly tržby o 0,4 %, ve 4. čtvrtletí už o 1,1 %). Nakolik však uvedená čísla naznačují určité oživení maloobchodu, ukáže teprve vývoj následujících měsíců.

Tržby za cenu snižování cen

Vývoj tržeb však nebyl stejný pro všechny sortimentní skupiny, které ČSÚ sleduje. Po většinu roku se prodejcům nepotravinářského zboží (bez prodeje pohonných hmot) dařilo lépe než prodejcům potravin a pohonných hmot. Prodejny s nepotravinářským zbožím vykázaly celkově meziroční přírůstek tržeb ve stálých cenách o 1,5 %. Obchodníci zvýšení prodeje většiny sortimentů nepotravinářského zboží dosahovali také snižováním cen.
Z hlediska sortimentů se vloni nejvíce dařilo prodeji ve specializovaných obchodech s počítači a komunikačním zařízením. V tomto segmentu se tržby v roce 2013 zvýšily reálně meziročně o 8,8 %, tj. obdobným tempem jako v předcházejícím roce. Právě u tohoto druhu zboží dochází dlouhodobě ke snižování cen. Porovnáme-li meziroční vývoj v běžných cenách, utržili obchodníci nominálně o 0,1 % nižší tržby než v roce 2012. Kromě počítačového a komunikačního zařízení se projevil vyšší zájem spotřebitelů také v prodejnách s oděvy a obuví (o 3,3 %). K mírnému zvýšení došlo i v obchodech s výrobky pro kulturu a rekreaci (o 0,5 %).
Naopak reálně nižší tržby zaznamenaly specializované prodejny s farmaceutickým, zdravotnickým a drogistickým zbožím, kde tržby klesly v průměru za celý rok 2013 o 2,9 %.  Prodej pohonných hmot se snižoval již od roku 2009 (v roce 2013 o 3 %), a to i přes pokles cen.
Největší rozvoj zaznamenal prodej zboží prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby. Za celý rok 2013 se těmito dvěma cestami zvýšily tržby o 26,8 %. Vánoční nákupy v posledních dvou měsících roku byly o více než třetinu vyšší než ve stejném období roku 2012.  Tržby internetových obchodů rostly nepřetržitě od listopadu 2009, přičemž meziroční růst zaznamenaný v roce 2013 byl nejvyšší za posledních sedm let.
Výsledky šetření o sortimentní struktuře zboží prodávaného internetovými obchody ukázaly, že nejvyšší podíl na tržbách měl prodej počítačového a komunikačního zařízení. Naopak potraviny se přes internet prodávaly minimálně.
Na rozdíl od většiny druhů nepotravinářského zboží se ceny za potraviny dlouhodobě zvyšovaly a ani rok 2013 nebyl výjimkou. Tržby prodejen s převahou potravin byly v běžných cenách v roce 2013 o 1,1 % vyšší než v předchozím roce, po přepočtu do stálých cen byly o 1,1 % nižší. Navíc převážná část tržeb v těchto prodejnách byla realizována ve velkých nespecializovaných (smíšených) prodejnách s převahou potravin.
Informace z deseti největších potravinářských řetězců a struktura jejich prodejů napovídají, že zvýšení jejich celkových tržeb v roce 2013 bylo částečně dosaženo také rozšířením prodeje nepotravinářského zboží. Podíl tržeb za nepotravinářské zboží na tržbách za zboží celkem se tak v těchto řetězcích zvýšil ze 17,6 % na 18,1 %.

Index maloobchodních tržeb v EU28 v roce 2013

Index maloobchodních tržeb v EU28 v roce 2013

Mírně nad průměrem EU28

Za celý rok 2013 se maloobchodní tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní v České republice meziročně zvýšily o 0,2 %. Tento růst byl mírně nad průměrem evropské osmadvacítky, kde tržby klesly o 0,2 %. Tržby očištěné o počet pracovních dní v EU28 naposledy vzrostly za rok 2010, od té doby se snižovaly.
V roce 2013 zaznamenalo 15 zemí Evropské unie růst, v devíti zemích byl naopak pokles (zatím nejsou známy údaje za Řecko, Chorvatsko, Itálii a Kypr). Nejvíce se dařilo obchodníkům v Lucembursku, Polsku, Litvě a Lotyšsku. Dvouprocentní hranici překročilo i Bulharsko, Švédsko a Estonsko.
Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v maloobchodních podnicích ve Španělsku, Nizozemsku, Slovinsku, Portugalsku i Dánsku. Ze sousedních států se tržby nejvíce zvyšovaly v Polsku a Německu, naopak snížení vykázalo Rakousko. Tržby na Slovensku zaznamenaly v roce 2013 stejné zvýšení jako tržby v České republice.

Tržby v maloobchodě v ČR v letech 2010–2013 (ve stálých cenách – sezónně očištěných)

Tržby v maloobchodě v ČR v letech 2010–2013 (ve stálých cenách – sezónně očištěných)