Méně dotazů na ČSÚ

ČSÚ zaznamenal v roce 2013 o pětinu nižší počet požadavků a zakázek než v předchozím roce

ČSÚ zaznamenal v roce 2013 o pětinu nižší počet požadavků a zakázek než v předchozím roce. Zatímco v roce 2011 byl nárůst dotazů v návaznosti na SLDB enormně vysoký, o dva roky později řešili pracovníci informačních služeb sice méně dotazů, ale o to sofistikovanějších. Díky úpravám na webu www.czso.cz v minulých letech si již uživatelé dokázali sami vyhledat správné odpovědi.
Nejvíce dotazů bylo telefonických (45 %), následovaly dotazy zaslané
e-mailovou poštou (44 %). Osobně chodilo pro odpovědi více uživatelů do informačních služeb na krajská pracoviště ČSÚ (14 %, v ústředí činil tento podíl jen 4 %). Mezi žadateli o odpovědi na dotazy převažovali podnikatelé a fyzické osoby. Na krajských pracovištích to byli zástupci samosprávy, sdružení a neziskových organizací, v ústředí ČSÚ zase studenti.