Pokroky v měření ekonomiky

Nová místopředsedkyně ČSÚ Eva Bartoňová slavnostně zahájila Valné shromáždění České statistické společnosti.

Nová místopředsedkyně ČSÚ Eva Bartoňová slavnostně zahájila Valné shromáždění České statistické společnosti. Uskutečnilo se 12. února v ústředí ČSÚ v Praze a zúčastnilo se ho více než 30 odborníků z různých oblastí statistiky. Součástí programu byla přednáška experta ČSÚ Jaroslava Sixty na téma Pokroky v měření ekonomiky – ESA 2010. Seznámil odbornou veřejnost s dopady nového standardu národního účetnictví pro výpočet makroagregátů.