Pracovní návštěva statistiků z Chorvatska

V polovině února navštívili zástupci Chorvatského statistického úřadu ČSÚ.

V polovině února navštívili zástupci Chorvatského statistického úřadu ČSÚ. Hlavní náplní této studijní návštěvy byla statistika cen v oblasti tržních služeb. Chorvatští statistici se seznámili s organizační strukturou cenového oddělení, s principy sběru dat, jejich zpracováním, s tvorbou cenových indexů a obecnými metodami cenového výkaznictví. Odborníci z ČSÚ jim přednesli podrobný popis cenových šetření ve vybraných oblastech tržních služeb. Se svými chorvatskými kolegy pak diskutovali zejména o problémech v oceňování, které vyplývají ze specifické povahy tržních služeb. Ti se nejvíce zajímali o architektonické a inženýrské služby, personální služby a úklidové a bezpečností služby.