Publikace o zeleném růstu v ČR

Český statistický úřad vydal v únoru publikaci Green Growth in the Czech Republic

Český statistický úřad vydal v únoru publikaci Green Growth in the Czech Republic. Stejně jako v roce 2011, kdy vyšla poprvé, na ní spolupracoval s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.
Cílem titulu je poskytnout komplexní přehled problematiky zeleného růstu v České republice z různých úhlů pohledu. Publikace, která se skládá z pěti častí, zahrnuje celkem 27 indikátorů z oblasti socio-ekonomické a environmentální. V přehledné grafické podobě, včetně stručných komentářů, jsou uspořádány do časových řad. Podmínky České republiky jsou také analyzovány v souvislosti s mezinárodním vývojem. Autoři při tvorbě publikace využili data z Českého statistického úřadu, Eurostatu a z administrativních zdrojů.
Elektronickou verzi titulu v anglickém jazyce naleznete ZDE.