Regionální účty v Turecku

Začátkem letošního roku se uskutečnila v turecké Ankaře již čtvrtá etapa konzultací za účelem sestavení regionálních účtů sektoru domácností v Turecku. Technická asistence vyplynula z kontraktu mezi ČSÚ a Tureckým statistickým úřadem (TURKSTAT).

Ukazatele regionálních účtů v Turecku zatím zahrnují pouze hrubou přidanou hodnotu v odvětvovém členění a hrubý domácí produkt. Výsledkem společných setkání a konzultací má být návrh metodiky pro regionální výpočet jednotlivých položek dvou účtů sektoru domácností (účtu rozdělení prvotních důchodů a účtu druhotného rozdělení důchodů). Tak bude naplněn požadavek Evropské unie, tj. rozdělení disponibilních důchodů za sektor domácností na regionální úrovni NUTS 2 v Turecku.
Statistici z TURKSTATu chtějí vydat v roce 2015 publikaci o regionálních účtech domácností společně s první publikací účtů za institucionální sektory na národní úrovni. Vzhledem k velikosti Turecka a jeho značným regionálním disparitám je souběžné publikování národních a regionálních údajů vysoce žádané.
Čeští a turečtí statistici jsou spolu v kontaktu již 12 měsíců. Tak dlouho již trvá projekt, který financuje Evropská unie na základě programu Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). Jeho cílem je, aby odborníci z ČSÚ předali svým tureckým kolegům zkušenosti a znalosti o postupech výpočtů a implementaci re­gionálních účtů za sektor domácností.

V rámci projektu technické asistence navštívili turečtí statistici v únoru dvakrát ČSÚ. Poprvé se zajímali o sestavování čtvrtletních národních účtů, přechod z klasifikace NACE rev. 1 na NACE rev. 2 a také o implementaci standardů ESA 2010. Odborníci z ČSÚ jim předvedli systém sestavování jednotlivých ukazatelů odhadu čtvrtletního HDP. Druhá návštěva byla zaměřena na sestavování regionálních účtů. Experti z TURKSTATu se zajímali o postupy regionální alokace hrubé přidané hodnoty za organizace s pracovišti ve více regionech a principy metody „pseudo-bottom–up“ užívané v českých regionálních účtech. Diskutovali i o přepočtu HPH z běžných do stálých cen a dalších ukazatelích národních účtů v regionální struktuře. Na Krajské správě ČSÚ v Plzni jim ředitel Miloslav Chlad prezentoval zkušenosti se zaváděním a prvními výsledky statistiky regionálních účtů v ČR.