Růst evropské ekonomiky pokračoval

Ve 3. a 4. čtvrtletí 2013 pokračoval růst evropské ekonomiky. Jeho tempo se proti předchozímu čtvrtletí mírně zvýšilo, v EU28 o 0,4 %, resp. o 0,3 % v eurozóně. Meziročně se HDP v zemích EU28 zvýšil o 1,0 % a v eurozóně o 0,5 %.

Ze zemí, za které byla data v době uzávěrky časopisu k dispozici, vzrostla ekonomika vůči poslednímu čtvrtletí předchozího roku nejvíce v Rumunsku (+5,1 %), Lotyšsku (+3,6 %), Litvě (+3,3 %), Maďarsku, Spojeném království (shodně o +2,8 %) a Polsku (+2,2 %). Naopak pokles ekonomiky zaznamenal Kypr (–5,3 %), Řecko (–2,6 %), Itálie (–0,8 %), Finsko (–1,4 %) a Estonsko (–0,2 %). Ve Spojených státech vzrostl HDP ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,8 % a meziročně o 2,7 %.
Česká ekonomika na základě zpřesněného odhadu vzrostla mezičtvrtletně o 1,9 %, meziročně o 1,3 %. Tento mimořádně vysoký růst byl ovlivněn předzásobením tabákovými výrobky. Tvorba hrubé přidané hodnoty se zvýšila pouze o 0,6 %. I tak lze růst české ekonomiky v evropském kontextu považovat za nadprůměrný. Na výdajové straně měly pozitivní vliv všechny složky poptávky – jak čistý vývoz, tak i výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého kapitálu.

HDP v EU28: 4. čtvrtletí 2013

HDP v EU28: 4. čtvrtletí 2013