Sladění rodiny a práce je v ČR těžké

Na diskuzním večeru České demografické společnosti přednášel 19. února na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze i Ondřej Nývlt z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Na diskuzním večeru České demografické společnosti přednášel 19. února na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze i Ondřej Nývlt z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ. Vystoupil na téma Sladění pracovního a rodinného života.
V české společnosti po narození dítěte stále zůstává tradiční rozdělení rolí v rodině – matka setrvává doma, otec pracuje na plný úvazek. Obecně ve srovnání s vyspělými státy Evropy chybí vyšší rozmanitost právě podle přání a možností partnerů. Obecně chybí alternativy, zejména pro mladé matky, které by chtěly dále pracovat i bezprostředně po skončení mateřské dovolené. Částečné úvazky, flexibilní pracovní doba nebo práce z domova jsou spíše výjimkou a konzervují dosavadní systém, kdy matky zůstávají dlouho mimo pracovní trh. Když pak nejmladší dítě nastoupí na základní školu, obecně platí, že míra zaměstnanosti matek je vysoká s nízkým podílem částečných úvazků. Dlouhá pracovní pauza a jednoznačné rozdělení rolí v domácnosti vysvětluje velmi vysokou míru nezaměstnanosti žen s malými dětmi.